Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 185 939€ 1 971 085€ 1 747 460€ 1 624 604€ 1 270 747€ 362 803€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 783 483€ 1 594 847€ 1 435 336€ 1 361 501€ 1 068 215€ 305 028€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
402 456 € 376 238 € 312 124 € 263 103 € 202 532 € 57 775 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
39 572 € 42 990 € 2 416 € 10 929 € 479 € 10 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
39 443€ 42 877€ 1 879€ 10 909€ 313€
07
II.3
Aktivácia
129€ 113€ 537€ 20€ 166€ 10€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
38 762 € 35 662 € 27 873 € 41 233 € 27 971 € 17 122 € 67 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 143€ 13 517€ 13 872€ 19 810€ 11 703€ 10 560€ 65€
10
B.2
Služby
25 619€ 22 145€ 14 001€ 21 423€ 16 268€ 6 562€ 2€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
403 266 € 383 566 € 286 667 € 232 799 € 175 040 € 40 663 € -67 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
148 824 € 105 907 € 100 488 € 123 540 € 71 174 € 19 001 €
13
C.1
Mzdové náklady
106 127€ 75 673€ 71 919€ 90 910€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
36 986€ 26 342€ 25 204€ 30 595€
16
C.4
Sociálne náklady
5 711€ 3 892€ 3 365€ 2 035€
17
D
Dane a poplatky
192€ 111€ 108€ 98€ 95€ 170€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 936€ 25 708€ 21 572€ 11 333€ 11 333€ 7 076€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 113€ 12 694€ 7 155€ 6 365€ 6 046€ 2 041€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 920€ 10 232€ 9 604€ 1 876€ 1 607€ 1 202€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
218 507 € 254 302 € 162 050 € 102 317 € 96 877 € 15 255 € -67 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 1€ 1€ 4€ 19€
39
N
Nákladové úroky
7 685€ 17 029€ 20 915€ 21 630€ 15 972€ 9 310€
41
O
Kurzové straty
1€ 8€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 065€ 4 197€ 2 960€ 2 063€ 1 563€ 477€ 7€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 750 € -21 227 € -23 871 € -23 692 € -17 542 € -9 783 € 12 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
205 757 € 233 075 € 138 179 € 78 625 € 79 335 € 5 472 € -55 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
45 808 € 50 895 € 30 249 € 17 370 € 17 501 € 1 202 € 4 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
45 808€ 50 895€ 30 249€ 17 370€ 17 501€ 1 202€ 4€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
159 949 € 182 180 € 107 930 € 61 255 € 61 834 € 4 270 € -59 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
205 757 € 233 075 € 138 179 € 78 625 € 79 335 € 5 472 € -55 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
159 949 € 182 180 € 107 930 € 61 255 € 61 834 € 4 270 € -59 €