Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
24.07.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 184€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
66€ 668€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-66 € 516 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
24 543 € 5 204 € 9 453 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 543€ 5 204€ 9 453€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 271 € 13 859 € 11 409 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
400€
10
B.2
Služby
16 871€ 13 859€ 11 409€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 206 € -8 139 € -1 956 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 740 €
17
D
Dane a poplatky
96€ 35€ 17€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
94€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
98€ 7 800€ 2 254€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
242€ 30€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
132 € -374 € 251 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
94€ 85€ 77€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-94 € -85 € -77 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
38 € -459 € 174 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 47 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 480€ 47€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-442 € -939 € 127 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
38 € -459 € 174 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-442 € -939 € 127 €