Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
03.07.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
74 820 € 135 097 € 2 397 150 € 2 516 918 € 6 176 780 € 6 691 253 € 5 314 379 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
27 500 € 27 500 € 140 309 € 129 425 € 35 234 € 37 886 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 430 € 5 082 € 7 734 € 10 386 €
013
A.II.2
Stavby
2 430 € 5 082 € 7 734 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 386 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
27 500 € 27 500 € 137 879 € 124 343 € 27 500 € 27 500 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
27 500 € 27 500 € 27 500 € 27 500 € 27 500 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
27 500 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
110 379 € 96 843 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
45 420 € 107 597 € 2 256 841 € 2 386 672 € 6 125 628 € 6 617 494 € 5 298 734 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
510 089 € 3 667 306 € 1 628 733 €
036
B.I.5
Tovar
2 131 817 € 1 628 733 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
510 089 € 1 535 489 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
9 132 € 23 485 € 30 764 € 8 323 € 61 559 € 5 956 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 441 € 6 441 € 6 441 € 5 956 € 5 956 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
9 132 € 17 044 € 24 323 € 1 882 € 55 603 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 534 € 4 808 € 50 266 € 324 914 € 5 209 710 € 667 311 € 3 075 469 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 900 € 2 546 € 2 546 € 2 546 € 1 144 393 € 666 017 € 2 951 254 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
634 € 2 262 € 47 720 € 322 368 € 5 317 € 1 294 € 124 215 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 060 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
33 754 € 79 304 € 2 175 811 € 2 053 435 € 344 270 € 2 276 921 € 594 532 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 401 € 1 711 € 2 269 € 2 414 € 2 698 € 2 651 € 2 389 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
32 353 € 77 593 € 2 173 542 € 2 051 021 € 341 572 € 2 274 270 € 592 143 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 900 € 821 € 15 918 € 35 873 € 15 645 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
15 842 € 5 183 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 900 € 821 € 15 918 € 20 031 € 10 462 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
74 820 € 135 097 € 2 397 150 € 2 516 918 € 6 176 780 € 6 691 253 € 5 314 379 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
71 553 € 131 947 € 2 391 501 € 2 479 220 € 3 852 983 € 2 102 894 € 135 400 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
074
A.II.1
Emisné ážio
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
104 447 € 329 001 € 2 451 720 € 2 361 586 € 1 935 403 € 107 900 € -2 082 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
329 001 € 329 001 € 2 451 720 € 2 361 586 € 1 935 403 € 109 982 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-224 554 € -2 082 € -2 082 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-60 394 € -224 554 € -87 719 € 90 134 € 1 890 080 € 1 967 494 € 109 982 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 267 € 3 150 € 5 649 € 37 698 € 2 323 797 € 4 588 359 € 5 178 979 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
612 € 550 € 862 € 5 499 € 250 923 € 2 023 € 1 600 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
62 € 312 € 249 € 308 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
550 € 550 € 550 € 5 250 € 250 615 € 2 023 € 1 600 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
35 € 38 € 39 € 41 € 43 € 7 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
35 € 38 € 39 € 41 € 43 € 46 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
-39 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 620 € 2 562 € 4 748 € 32 158 € 2 072 831 € 4 586 329 € 5 177 379 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 291 € 1 231 € 3 418 € 22 503 € 408 936 € 1 761 477 € 795 549 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
209 200 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
763 € 763 € 761 € 761 € 773 € 749 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
486 € 486 € 486 € 486 € 494 € 487 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
80 € 82 € 83 € 83 € 82 068 € 524 337 € 32 223 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 325 € 1 580 560 € 2 299 279 € 4 140 407 €