Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OSPITA INVEST, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
03.07.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
81 000 € 20 173 617 € 10 173 586 € 5 018 340 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 000 € 516 € -100 € 17 804 690 € 7 433 140 € 2 955 977 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-10 000 € -516 € 81 100 € 2 368 927 € 2 740 446 € 2 062 363 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
25 000 € 45 594 € 44 010 € 34 600 € 60 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 000 € 45 594 € 44 010 € 34 600 € 60 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
34 633 € 184 390 € 112 911 € 218 104 € 203 916 € 89 864 € 813 839 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 129 € 902 € 591 € 1 628 € 46 855 € 32 117 € 295 €
10
B.2
Služby
33 504 € 183 488 € 112 320 € 216 476 € 157 061 € 57 747 € 813 544 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-34 633 € -194 390 € -88 427 € -91 410 € 2 209 021 € 2 685 182 € 1 308 524 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
16 620 € 16 273 € 16 871 € 15 980 € 16 030 € 11 376 €
13
C.1
Mzdové náklady
11 821 € 11 577 € 12 079 € 11 386 € 11 488 € 8 120 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 161 € 4 075 € 4 251 € 3 949 € 3 959 € 2 858 €
16
C.4
Sociálne náklady
638 € 621 € 541 € 645 € 583 € 398 €
17
D
Dane a poplatky
86 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 430 € 2 652 € 2 652 € 2 652 € 221 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
106 771 € 1 € 1 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
866 € 110 685 € 963 € 534 € 9 151 € 11 979 € 1 102 635 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-52 119 € -217 007 € -108 913 € -110 661 € 2 181 188 € 2 661 606 € 205 890 €
38
X.
Výnosové úroky
263 914 € 573 423 € 101 € 25 €
39
N
Nákladové úroky
8 033 € 381 245 € 124 798 € 63 407 €
40
XI.
Kurzové zisky
17 399 €
41
O
Kurzové straty
14 € 19 € 23 € 12 € 5 138 € 230 € 59 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
349 € 249 € 264 € 369 € 1 313 € 14 129 € 239 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-363 € -268 € -287 € 255 500 € 203 126 € -139 056 € -63 680 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-52 482 € -217 275 € -109 200 € 144 839 € 2 384 314 € 2 522 550 € 142 210 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 912 € 7 279 € -21 481 € 54 705 € 494 234 € 555 056 € 32 228 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 985 € 549 798 € 555 095 € 32 228 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
7 912 € 7 279 € -22 441 € 53 720 € -55 564 € -39 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-60 394 € -224 554 € -87 719 € 90 134 € 1 890 080 € 1 967 494 € 109 982 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-52 482 € -217 275 € -109 200 € 144 839 € 2 384 314 € 2 522 550 € 142 210 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-60 394 € -224 554 € -87 719 € 90 134 € 1 890 080 € 1 967 494 € 109 982 €