Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
682 318 € 355 721 € 183 780 € 180 991 € 52 033 € 196 430 € 20 140 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
682 318 € 355 721 € 183 780 € 180 991 € 52 033 € 196 430 € 20 140 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
518 935 € 274 729 € 138 640 € 160 973 € 43 282 € 194 762 € 17 451 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
215 082 € 161 143 € 77 709 € 85 524 € 27 656 € 98 317 € 10 802 €
10
B.2
Služby
303 853 € 113 586 € 60 931 € 75 449 € 15 626 € 96 445 € 6 649 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
163 383 € 80 992 € 45 140 € 20 018 € 8 751 € 1 668 € 2 689 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
55 894 € 42 679 € 23 870 € 10 222 € 8 299 € 5 961 € 879 €
13
C.1
Mzdové náklady
42 613 € 4 437 € 650 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 765 € 1 438 € 229 €
16
C.4
Sociálne náklady
516 € 86 €
17
D
Dane a poplatky
8 360 € 4 044 € 1 409 € 821 € 1 014 € 384 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 748 € 17 415 € 8 250 € 6 296 € 3 736 € 975 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
783 € 50 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 850 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 451 € 386 € 65 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 011 € 2 750 € 1 870 € 5 730 € 1 144 € 2 207 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
59 971 € 14 490 € 9 741 € -2 203 € -5 392 € -7 859 € 1 810 €
39
N
Nákladové úroky
6 174 € 3 323 € 862 € 1 546 € 2 210 € 149 €
41
O
Kurzové straty
17 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 659 € 1 481 € 485 € 344 € 155 € 451 € 9 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 833 € -4 821 € -1 347 € -1 890 € -2 365 € -600 € -9 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
52 138 € 9 669 € 8 394 € -4 093 € -7 757 € -8 459 € 1 801 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 888 € 2 300 € 1 622 € -688 € 342 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
12 888 € 2 300 € 1 622 € -688 € 342 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
39 250 € 7 369 € 6 772 € -3 405 € -7 757 € -8 459 € 1 459 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
52 138 € 9 669 € 8 394 € -4 093 € -7 757 € -8 459 € 1 801 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
39 250 € 7 369 € 6 772 € -3 405 € -7 757 € -8 459 € 1 459 €