Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 451 143€ 23 445 933€ 21 592 321€ 22 037 134€ 19 553 141€ 19 209 345€ 16 325 503€ 17 513 566€ 18 215 773€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 451 143 € 23 446 261 € 21 593 089 € 22 037 340 € 19 554 145 € 19 457 972 € 16 325 467 € 17 730 260 € 18 215 472 € 13 260 074 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
21 317 501€ 22 033 244€ 21 289 159€ 22 034 324€ 19 551 927€ 18 948 963€ 15 576 899€ 16 499 170€ 17 947 914€ 13 156 104€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 133 642€ 1 412 689€ 303 162€ 2 810€ 1 214€ 260 382€ 744 441€ 1 014 396€ 241 932€ 84 529€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
150€ 1 000€ 36 700€ 13€ 210 709€ 25 106€ 15 090€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
328€ 768€ 56€ 4€ 211 927€ 4 114€ 5 985€ 520€ 4 351€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 706 368 € 22 774 676 € 20 372 811 € 20 501 935 € 18 519 975 € 18 408 710 € 14 465 986 € 14 118 049 € 14 930 912 € 10 872 459 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 442 014€ 18 981 069€ 16 339 732€ 16 239 368€ 13 664 063€ 14 669 542€ 11 092 781€ 10 489 543€ 9 865 613€ 7 526 826€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
36 203€ 39 100€ 54 473€ 187 956€ 123 559€ 174 546€ 175 931€ 189 177€ 152 227€ 173 408€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 537 905€ 1 711 714€ 2 005 883€ 2 274 859€ 2 835 494€ 1 993 932€ 1 758 739€ 1 610 315€ 3 330 073€ 1 623 174€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 498 136 € 1 879 850 € 1 764 266 € 1 564 724 € 1 787 004 € 1 511 082 € 1 380 916 € 1 492 942 € 1 401 277 € 1 325 511 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 052 825€ 1 210 045€ 1 209 535€ 1 171 307€ 1 145 758€ 1 022 185€ 974 427€ 1 061 499€ 992 985€ 930 284€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
388 100€ 475 004€ 455 945€ 448 077€ 429 520€ 409 748€ 349 901€ 370 879€ 361 536€ 349 312€
19
E.4.
Sociálne náklady
57 211€ 194 801€ 98 786€ -54 660€ 211 726€ 79 149€ 56 588€ 60 564€ 46 756€ 45 915€
20
F.
Dane a poplatky
102€ 39€ 90€ 331€ 485€ 920€ 1 401€ 3 037€ 4 287€ 4 489€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
160 245€ 161 610€ 166 354€ 188 950€ 77 318€ 35 995€ 37 997€ 101 185€ 134 920€ 185 097€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
160 245€ 161 610€ 166 354€ 188 950€ 77 318€ 35 995€ 37 997€ 101 185€ 134 920€ 185 097€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
193 457€ 2 774€ 1 733€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 791€ -30 868€ 9 905€ 9 922€ -1 451€ -2 364€ -6 228€ 9 555€ 16 016€ 1 272€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 554€ 32 162€ 32 108€ 35 825€ 33 503€ 25 057€ 24 449€ 28 838€ 23 725€ 30 949€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
744 775 € 671 585 € 1 220 278 € 1 535 405 € 1 034 170 € 1 049 262 € 1 859 481 € 3 612 211 € 3 284 560 € 2 387 615 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 435 021 € 2 714 050 € 3 192 233 € 3 334 951 € 2 930 025 € 2 371 325 € 3 293 889 € 5 224 531 € 4 841 933 € 3 917 225 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 403 € 9 433 € 196 € 272 € 240 € 683 € 1 660 € 32 337 € 395 € 2 059 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 035 € 9 204 € 36 € 93 € 301 € 281 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
4 035€ 9 204€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
36€ 93€ 301€ 281€
42
XII.
Kurzové zisky
368€ 229€ 196€ 272€ 240€ 683€ 1 624€ 32 244€ 94€ 1 778€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 988 € 4 326 € 4 893 € 4 032 € 35 966 € 6 047 € 4 261 € 4 959 € 30 053 € 4 602 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
129 € 1 € 410 € 1 509 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1€ 359€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
129€ 51€ 1 509€
52
O.
Kurzové straty
661€ 369€ 221€ 361€ 31 575€ 1 994€ 1 273€ 2 314€ 26 981€ 812€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 327€ 3 957€ 4 672€ 3 671€ 4 262€ 4 053€ 2 988€ 2 644€ 2 662€ 2 281€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 415 € 5 107 € -4 697 € -3 760 € -35 726 € -5 364 € -2 601 € 27 378 € -29 658 € -2 543 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
747 190 € 676 692 € 1 215 581 € 1 531 645 € 998 444 € 1 043 898 € 1 856 880 € 3 639 589 € 3 254 902 € 2 385 072 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
162 306 € 147 743 € 261 872 € 335 923 € 226 318 € 245 509 € 430 599 € 812 847 € 732 588 € 561 099 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
158 997€ 155 560€ 251 029€ 333 917€ 327 235€ 264 767€ 408 779€ 829 949€ 753 440€ 588 746€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
3 309€ -7 817€ 10 843€ 2 006€ -100 917€ -19 258€ 21 820€ -17 102€ -20 852€ -27 647€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
584 884 € 528 949 € 953 709 € 1 195 722 € 772 126 € 798 389 € 1 426 281 € 2 826 742 € 2 522 314 € 1 823 973 €