Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DW 21 s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
46 426€ 195 412€ 32 554€ 615 473€ 5 628 058€ 2 283 094€ 250 875€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
46 426 € 195 412 € 32 553 € 610 173 € 5 628 654 € 2 283 083 € 250 870 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
917€ 1 650€ 11 880€ 369 800€ 3 743 834€ 624 999€ 56 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
45 509€ 189 572€ 18 235€ 209 640€ 1 884 224€ 1 658 070€ 194 870€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 190€ 2 400€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
38€ 30 733€ 596€ 14€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
26 757 € 388 195 € 250 704 € 271 263 € 566 188 € 4 804 350 € 2 088 515 € 235 724 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
338 519€ 2 414 541€ 474 813€ 42 028€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 463€ 7 191€ 36 548€ 71 513€ 2 625€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
201 363€ 44 332€ 80 305€ 78 675€ 2 243 655€ 1 473 909€ 174 841€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
1€ 645€ 82€ 179€ 34€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 756€ 186 831€ 205 370€ 185 072€ 135 952€ 105 902€ 68 234€ 16 230€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26 756€ 186 831€ 205 370€ 185 072€ 135 952€ 105 902€ 68 234€ 16 230€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1€ 1 002€ 2 778€ 5 769€ 3 525€ 12€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-26 757 € -341 769 € -55 292 € -238 710 € 43 985 € 824 304 € 194 568 € 15 146 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-154 937 € 146 890 € -52 653 € 155 055 € 933 314 € 262 834 € 31 376 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 300 € 180 € 11 € 5 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 300 € 180 € 11 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 300€ 180€ 11€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
236 € 499 € 661 € 2 405 € 4 930 € 9 691 € 14 960 € 2 718 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
172 € 1 723 € 4 024 € 9 076 € 13 566 € 2 229 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
172€ 1 723€ 4 024€ 9 076€ 13 566€ 2 229€
52
O.
Kurzové straty
15€ 177€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
236€ 499€ 489€ 682€ 891€ 438€ 1 387€ 489€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-236 € -499 € -661 € -2 405 € 370 € -9 511 € -14 949 € -2 713 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-26 993 € -342 268 € -55 953 € -241 115 € 44 355 € 814 793 € 179 619 € 12 433 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 11 852 € 182 559 € 40 012 € 2 874 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 16 176€ 188 608€ 40 012€ 2 874€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 324€ -6 049€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-26 993 € -342 268 € -55 953 € -242 075 € 32 503 € 632 234 € 139 607 € 9 559 €