Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
16.08.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 068 952 € 1 228 795 € 749 848 € 231 705 € 85 419 € 18 123 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
892 093 € 1 149 050 € 715 212 € 194 080 € 68 400 € 9 175 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
892 093 € 1 149 050 € 715 212 € 194 080 € 68 400 € 9 175 €
012
A.II.1
Pozemky
118 432 € 119 780 € 9 797 € 9 797 € 9 797 € 2 915 €
013
A.II.2
Stavby
224 732 € 111 228 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
256 814 € 214 833 € 89 867 € 26 111 € 22 628 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
292 115 € 703 209 € 615 548 € 158 172 € 35 975 € 6 260 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
174 091 € 77 951 € 33 727 € 37 034 € 16 343 € 8 948 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
88 960 € 37 041 € 14 577 € 9 296 € 103 €
032
B.I.1
Materiál
1 403 € 7 089 € 4 217 €
036
B.I.5
Tovar
87 557 € 29 952 € 10 360 € 9 296 € 103 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
71 873 € 18 392 € 12 825 € 9 253 € 11 741 € 6 560 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
64 479 € 11 888 € 11 769 € 7 639 € 4 863 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 329 € 1 329 € 1 508 € 1 638 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 065 € 5 175 € 1 056 € 106 € 5 240 € 6 560 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
13 258 € 22 518 € 6 325 € 18 485 € 4 499 € 2 388 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 453 € 7 362 € 5 497 € 4 779 € 4 218 € 459 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 805 € 15 156 € 828 € 13 706 € 281 € 1 929 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 768 € 1 794 € 909 € 591 € 676 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 768 € 1 794 € 909 € 591 € 676 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 068 952 € 1 228 795 € 749 848 € 231 705 € 85 419 € 18 123 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
66 422 € 38 100 € 30 356 € 19 969 € 14 749 € 9 716 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 488 € 236 € 4 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 500 € 500 € 488 € 236 € 4 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
32 599 € 24 856 € 14 469 € 9 261 € 4 479 € 78 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
32 599 € 24 856 € 14 469 € 9 261 € 4 479 € 78 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
28 323 € 7 744 € 10 387 € 5 220 € 5 034 € 4 634 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 002 049 € 1 190 695 € 719 492 € 211 736 € 70 670 € 8 407 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 276 € 716 € 696 € 154 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 276 € 716 € 696 € 154 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
29 € 5 € 3 € 71 € 49 321 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
29 € 5 € 3 € 71 € 21 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
49 300 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
869 072 € 1 069 844 € 675 204 € 193 145 € 7 532 € 1 907 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
67 620 € 38 527 € 33 884 € 27 173 € 4 781 € 373 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
150 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
787 510 € 638 360 € 341 580 € 160 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 179 € 3 836 € 1 700 € 1 329 € 310 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 633 € 1 436 € 961 € 643 € 174 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 963 € 1 462 € 6 506 € 4 000 € 2 267 € 1 384 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 167 € 386 223 € 290 573 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
6 500 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
131 672 € 120 130 € 43 589 € 18 366 € 13 817 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
131 672 € 120 130 € 43 589 € 18 366 € 13 817 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
481 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
481 €