Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
16.08.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
993 429 € 675 940 € 316 493 € 166 562 € 132 558 € 21 119 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
831 308 € 510 764 € 242 905 € 105 017 € 105 174 € 15 858 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
162 121 € 165 176 € 73 588 € 61 545 € 27 384 € 5 261 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
531 394 € 95 469 € 167 625 € 179 420 € 103 426 € 59 856 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
531 394 € 67 722 € 156 731 € 179 420 € 103 426 € 59 856 €
07
II.3
Aktivácia
27 747 € 10 894 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
486 209 € 119 706 € 175 693 € 213 018 € 130 568 € 70 984 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
276 360 € 65 949 € 62 599 € 124 403 € 76 874 € 40 494 €
10
B.2
Služby
209 849 € 53 757 € 113 094 € 88 615 € 53 694 € 30 490 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
207 306 € 140 939 € 65 520 € 27 947 € 242 € -5 867 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
64 005 € 67 687 € 36 636 € 15 941 € 5 468 €
13
C.1
Mzdové náklady
46 100 € 51 198 € 26 707 € 12 402 € 3 889 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 136 € 12 097 € 7 975 € 3 489 € 1 369 €
16
C.4
Sociálne náklady
4 769 € 4 392 € 1 954 € 50 € 210 €
17
D
Dane a poplatky
2 998 € 1 962 € 916 € 637 € 152 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
87 679 € 49 743 € 20 619 € 8 837 € 3 471 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 000 € 16 855 € 11 998 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 190 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
130 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 053 € 6 794 € 8 779 € 5 590 € 150 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 451 € 7 917 € 210 € 68 € 416 € 6 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
43 096 € 16 234 € 15 918 € 8 054 € 7 740 € 6 125 €
39
N
Nákladové úroky
5 696 € 4 164 € 2 120 € 780 € 415 €
41
O
Kurzové straty
305 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
991 € 535 € 328 € 201 € 167 € 107 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 687 € -5 004 € -2 448 € -981 € -582 € -107 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
36 409 € 11 230 € 13 470 € 7 073 € 7 158 € 6 018 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 086 € 3 486 € 3 083 € 1 853 € 2 124 € 1 384 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 086 € 3 486 € 3 083 € 1 853 € 2 124 € 1 384 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
28 323 € 7 744 € 10 387 € 5 220 € 5 034 € 4 634 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
36 409 € 11 230 € 13 470 € 7 073 € 7 158 € 6 018 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
28 323 € 7 744 € 10 387 € 5 220 € 5 034 € 4 634 €