Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V & H Autodoprava, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
-40€ 449 628€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
954 € 596 952 € 1 231 041 € 1 544 562 € 1 968 747 € 2 172 160 € 1 430 286 € 162 829 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
-40€ 449 628€ 1 182 572€ 1 346 909€ 1 719 235€ 1 803 515€ 1 150 709€ 141 519€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
24 000€ 23 875€ 20 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
70 700€ 1 000€ 114 000€ 142 700€ 201 281€ 7 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
994€ 76 624€ 47 469€ 83 653€ 82 812€ 143 489€ 252 577€ 21 310€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 652 € 751 193 € 1 693 597 € 1 686 639 € 1 900 301 € 2 149 350 € 1 396 236 € 159 494 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
658€ 197 708€ 502 124€ 577 718€ 688 795€ 1 718 285€ 1 270 717€ 133 959€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
169€ 141 516€ 365 134€ 369 272€ 593 798€ 179 942€ 41 243€ 2 104€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 717 € 84 147 € 240 289 € 138 155 € 99 919 € 47 051 € 21 524 € 5 058 €
16
E.1.
Mzdové náklady
898€ 61 567€ 177 343€ 100 168€ 73 949€ 33 632€ 15 975€ 3 742€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
815€ 21 518€ 60 489€ 35 817€ 23 832€ 11 491€ 5 519€ 1 316€
19
E.4.
Sociálne náklady
4€ 1 062€ 2 457€ 2 170€ 2 138€ 1 928€ 30€
20
F.
Dane a poplatky
92€ 7 131€ 9 194€ 13 679€ 14 582€ 12 000€ 20 580€ 1 765€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
198 525€ 204 914€ 156 199€ 110 155€ 15 895€ 12 225€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
198 525€ 204 914€ 156 199€ 110 155€ 15 895€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 225€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
291 901€ 3 592€ 237 000€ 305 887€ 46 820€ 12 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
27 805€ 2 677€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16€ 28 790€ 346 934€ 143 224€ 41 121€ 35 097€ 14 277€ 4 383€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 698 € -154 241 € -462 556 € -142 077 € 68 446 € 22 810 € 34 050 € 3 335 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-867 € 110 404 € 315 314 € 399 919 € 460 642 € -70 837 € -141 251 € 5 456 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 20 € 5 € 19 970 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 6 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 6€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20€ 19 964€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
271 € 1 897 € 1 443 € 9 793 € 31 548 € 20 930 € 9 661 € 2 074 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 414 € 912 € 8 402 € 27 929 € 19 099 € 9 054 € 1 946 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 414€ 912€ 8 402€ 27 929€ 19 099€ 9 054€ 1 946€
52
O.
Kurzové straty
9€ 40€ 416€ 1 948€ 592€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
271€ 474€ 491€ 975€ 1 671€ 1 239€ 607€ 128€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-270 € -1 897 € -1 443 € -9 773 € -31 543 € -960 € -9 659 € -2 074 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 968 € -156 138 € -463 999 € -151 850 € 36 903 € 21 850 € 24 391 € 1 261 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 639 € 24 302 € 7 156 € 5 367 € 290 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 639€ 24 302€ 7 156€ 5 367€ 290€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 968 € -156 138 € -463 999 € -161 489 € 12 601 € 14 694 € 19 024 € 971 €