Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
11.09.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
50 329 € 67 099 € 87 545 € 117 879 € 71 761 € 100 964 € 40 969 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
14 681 € 47 152 € 64 724 € 83 629 € 31 225 € 14 025 € 18 700 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
14 681 € 47 152 € 64 724 € 83 629 € 31 225 € 14 025 € 18 700 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 681 € 47 152 € 64 724 € 83 629 € 31 225 € 14 025 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
18 700 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
35 648 € 19 947 € 22 821 € 34 250 € 40 536 € 86 939 € 22 269 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
11 596 € 10 219 € 6 781 € 6 971 € 35 135 € 27 711 € 9 488 €
036
B.I.5
Tovar
9 488 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
9 567 € 450 € 16 292 € 797 € 27 622 € 8 530 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 567 € 27 600 € 4 900 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
450 € 16 292 € 797 € 22 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 630 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 485 € 9 728 € 15 590 € 10 987 € 4 604 € 31 606 € 4 251 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 485 € 9 728 € 15 590 € 10 987 € 4 604 € 31 606 € 3 328 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
923 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
50 329 € 67 099 € 87 545 € 117 879 € 71 761 € 100 964 € 40 969 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 362 € 4 381 € 3 009 € 474 € 4 569 € 1 744 € 71 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
109 000 € 102 000 € 62 000 € 32 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
233 € 233 € 233 € 233 € 91 € 8 € 8 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-102 853 € -64 224 € -36 758 € -664 € -3 348 € -4 937 € 150 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
150 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-10 018 € -38 628 € -27 466 € -36 095 € 2 826 € 1 673 € -5 087 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
48 967 € 62 718 € 84 536 € 117 405 € 67 192 € 99 220 € 40 898 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 521 € -848 € 82 € 327 € 150 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 521 € -848 € 82 € 327 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
150 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
302 € 254 € 14 615 € 32 043 € 98 € 58 € 17 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
17 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
46 144 € 63 312 € 69 839 € 85 362 € 67 094 € 98 835 € 40 731 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
32 € 8 494 € 4 924 € 1 562 € 11 285 € 81 951 € 18 029 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
44 800 € 53 082 € 63 379 € 82 300 € 54 300 € 14 300 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
19 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
681 € 1 031 € 545 € 531 € 505 € 777 € 449 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
253 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
631 € 705 € 991 € 969 € 1 004 € 1 807 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 000 €