Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 143 249€ 13 165 874€ 8 750 410€ 7 120 739€ 9 034 301€ 12 537 482€ 7 229 197€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 219 424 € 13 177 629 € 8 883 184 € 7 129 777 € 9 045 810 € 12 549 660 € 7 229 681 € 1 561 978 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 143 248€ 13 165 874€ 8 750 266€ 7 120 638€ 9 034 301€ 12 537 482€ 7 229 197€ 1 557 977€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 400€ 8 400€ 8 544€ 9 540€ 9 985€ 10 678€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
55 000€ 417€ 1 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 776€ 2 938€ 124 374€ -401€ 1 524€ 484€ 4 001€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 779 253 € 12 209 117 € 8 552 987 € 7 062 825 € 8 659 132 € 12 342 365 € 7 190 598 € 1 547 750 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 814 156€ 11 112 340€ 7 610 266€ 6 153 328€ 7 897 871€ 12 012 336€ 7 013 666€ 1 491 781€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 870€ 18 339€ 39 031€ 17 908€ 8 017€ 2 655€ 3 009€ 2 823€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
770 211€ 965 496€ 785 270€ 658 209€ 734 377€ 217 831€ 96 087€ 32 004€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
46 208 € 23 740 € 22 699 € 17 654 € 11 820 € 11 264 € 9 841 € 8 031 €
16
E.1.
Mzdové náklady
40 313€ 18 177€ 17 411€ 13 414€ 8 727€ 8 214€ 7 254€ 5 849€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 632€ 5 505€ 5 234€ 4 191€ 3 049€ 2 871€ 2 550€ 2 058€
19
E.4.
Sociálne náklady
263€ 58€ 54€ 49€ 44€ 179€ 37€ 124€
20
F.
Dane a poplatky
-69 356€ 3 881€ 929€ 71 521€ 415€ 484€ 633€ 649€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
106 778€ 56 110€ 44 682€ 26 133€ 4 957€ 5 458€ 6 505€ 6 503€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
106 778€ 56 110€ 44 682€ 26 133€ 4 957€ 5 458€ 6 505€ 6 503€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
35 117€ 4 594€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
27 000€ -112€ 60 112€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
58 269€ 29 211€ 23 110€ 118 072€ 1 675€ 87 855€ 745€ 5 959€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
440 171 € 968 512 € 330 197 € 66 952 € 386 678 € 207 295 € 39 083 € 14 228 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
549 411 € 1 078 099 € 324 243 € 300 733 € 404 021 € 315 338 € 116 435 € 31 369 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 012 € 38 € 4 € 5 € 2 € 5 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 012 € 4 € 5 € 2 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 012€ 4€ 5€ 2€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
38€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 578 € 25 970 € 13 441 € 7 092 € 222 € 3 180 € 1 711 € 3 638 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 272 € 4 009 € 6 262 € 2 996 € 2 801 € 646 € 1 404 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 272€ 4 009€ 6 262€ 2 996€ 2 801€ 646€ 1 404€
52
O.
Kurzové straty
2 661€ 10 352€ 2 024€ 284€ 316€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 645€ 11 609€ 5 155€ 4 096€ 222€ 379€ 781€ 1 918€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 566 € -25 932 € -13 441 € -7 092 € -218 € -3 175 € -1 709 € -3 633 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
426 605 € 942 580 € 316 756 € 59 860 € 386 460 € 204 120 € 37 374 € 10 595 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
106 769 € 203 761 € 84 836 € 54 343 € 85 627 € 51 573 € 11 452 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
91 919€ 203 761€ 84 836€ 54 343€ 85 627€ 51 573€ 11 452€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
14 850€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
319 836 € 738 819 € 231 920 € 5 517 € 300 833 € 152 547 € 25 922 € 10 595 €