Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
05.09.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
220 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
124 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
96 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
41 472 € 42 410 € 34 089 € 44 405 € 30 471 € 14 605 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
41 472 € 42 410 € 34 089 € 44 405 € 30 471 € 14 605 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
37 383 € 42 104 € 30 765 € 36 036 € 23 347 € 15 027 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
510 € 2 128 € 3 806 € 1 334 € 1 756 €
10
B.2
Služby
37 383 € 41 594 € 28 637 € 32 230 € 22 013 € 13 271 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 089 € 306 € 3 420 € 8 369 € 7 124 € -422 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 820 €
17
D
Dane a poplatky
37 € 81 € 228 € 164 € 76 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
445 € 1 068 € 534 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
800 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 225 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
77 € 1 € 30 € 142 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
292 € 2 € 255 € 97 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
811 € -1 933 € 1 771 € 7 604 € 7 190 € -422 €
41
O
Kurzové straty
7 € 3 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
85 € 72 € 88 € 82 € 75 € 120 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-92 € -72 € -78 € -85 € -75 € -120 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
719 € -2 005 € 1 693 € 7 519 € 7 115 € -542 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 638 € 1 891 € 1 947 € 646 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480 € 480 € 638 € 1 891 € 1 947 € 646 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
239 € -2 485 € 1 055 € 5 628 € 5 168 € -1 188 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
719 € -2 005 € 1 693 € 7 519 € 7 115 € -542 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
239 € -2 485 € 1 055 € 5 628 € 5 168 € -1 188 €