Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
808 700 € 607 426 € 493 509 € 499 655 € 669 415 € 699 763 € 735 424 € 555 430 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
537 984 € 388 064 € 261 473 € 274 362 € 417 938 € 446 833 € 485 685 € 352 023 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
537 984 € 388 064 € 261 473 € 274 362 € 417 938 € 446 833 € 485 685 € 352 023 €
012
A.II.1
Pozemky
566€ 566€ 566€ 566€ 1 020€ 1 020€ 1 020€ 1 020€
013
A.II.2
Stavby
124 133€ 126 251€ 126 904€ 135 558€ 132 707€ 140 809€ 148 911€ 145 243€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
413 285€ 261 247€ 134 003€ 138 238€ 276 799€ 305 004€ 335 754€ 205 760€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 412€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
266 247 € 212 942 € 226 439 € 221 057 € 247 288 € 248 170 € 243 558 € 200 404 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 317 € 9 654 € 3 951 € 3 951 € 4 909 € 5 420 € 16 048 € 9 831 €
035
B.I.1
Materiál
9 045€ 6 382€ 3 951€ 3 951€ 4 909€ 5 420€ 16 048€ 9 831€
039
B.I.5
Tovar
3 272€ 3 272€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
251 910 € 201 167 € 205 319 € 161 046 € 187 885 € 217 533 € 195 250 € 150 498 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
187 002 € 126 312 € 133 539 € 152 172 € 179 261 € 210 865 € 188 436 € 145 165 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
187 002€ 126 312€ 133 539€ 152 172€ 179 261€ 210 865€ 188 436€ 145 165€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 763€ 77€ 4 635€ 2 025€ 14€ 287€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
62 145€ 74 855€ 71 703€ 4 239€ 6 599€ 6 654€ 6 814€ 5 046€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 020 € 2 121 € 17 169 € 56 060 € 54 494 € 25 217 € 32 260 € 40 075 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 763€ 1 974€ 15 372€ 19 027€ 5 647€ 1 556€ 3 087€ 5 046€
073
B.V.2.
Účty v bankách
257€ 147€ 1 797€ 37 033€ 48 847€ 23 661€ 29 173€ 35 029€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 469 € 6 420 € 5 597 € 4 236 € 4 189 € 4 760 € 6 181 € 3 003 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 469€ 6 420€ 5 597€ 4 236€ 4 769€ 4 760€ 6 181€ 3 003€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-580€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
808 700 € 607 426 € 493 509 € 499 655 € 669 415 € 699 763 € 735 424 € 555 430 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
106 144 € 97 694 € 90 348 € 89 246 € 85 375 € 80 719 € 64 440 € 56 015 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
59 294 € 51 948 € 50 846 € 45 890 € 42 319 € 24 240 € 17 615 € 11 591 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
59 294€ 51 948€ 50 846€ 45 890€ 42 319€ 24 240€ 17 615€ 11 591€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 450 € 7 346 € 1 102 € 4 956 € 4 656 € 18 079 € 8 425 € 6 024 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
702 556 € 509 732 € 403 161 € 410 409 € 584 040 € 619 044 € 670 984 € 499 415 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
204 832 € 135 084 € 34 811 € 46 453 € 113 962 € 74 796 € 90 707 € 44 363 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 675€ 3 187€ 2 772€ 2 190€ 1 895€ 1 503€ 1 198€ 886€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
201 157€ 131 897€ 32 039€ 44 263€ 112 067€ 73 293€ 89 509€ 43 477€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
99 223€ 98 817€ 132 241€ 74 624€ 103 379€ 175 898€ 203 885€ 156 716€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
289 882 € 201 192 € 157 763 € 191 204 € 211 498 € 221 180 € 275 070 € 235 862 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
164 637 € 110 210 € 108 748 € 134 542 € 147 615 € 151 660 € 164 882 € 135 349 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
164 637€ 110 210€ 108 748€ 134 542€ 147 615€ 151 660€ 164 882€ 135 349€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
33 351€ 80 318€ 91 672€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 666€ 7 993€ 8 551€ 6 581€ 9 111€ 8 228€ 6 202€ 5 953€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 498€ 3 057€ 3 054€ 2 313€ 2 949€ 2 435€ 2 218€ 2 188€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 824€ 7 021€ 7 396€ 8 573€ 4 906€ 9 290€ 5 741€ 700€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
107 257€ 72 911€ 30 014€ 39 195€ 46 917€ 16 216€ 15 709€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 110 € 4 897 € 5 100 € 1 051 € 943 € 2 033 € 3 179 € 2 118 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 110€ 4 897€ 5 100€ 1 051€ 943€ 2 033€ 3 179€ 2 118€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
106 509€ 69 742€ 73 246€ 97 077€ 154 258€ 145 137€ 98 143€ 60 356€