Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 270 932€ 1 100 318€ 1 157 743€ 1 162 221€ 1 583 824€ 1 314 988€ 1 027 378€ 716 478€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 310 951 € 1 143 444 € 1 186 675 € 1 200 954 € 1 593 006 € 1 340 056 € 1 053 791 € 733 234 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 818€ 360€ 1 566€ 1 737€ 764€ 4 384€ 29 975€ 743€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 258 114€ 1 099 958€ 1 156 177€ 1 160 484€ 1 583 060€ 1 310 604€ 997 403€ 715 735€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
27 896€ 30 140€ 6 555€ 14 637€ 644€ 12 430€ 13 692€ 6 290€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 123€ 12 986€ 22 377€ 24 096€ 8 538€ 12 638€ 12 721€ 10 466€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 273 055 € 1 121 491 € 1 173 951 € 1 180 119 € 1 568 459 € 1 300 922 € 1 029 113 € 717 308 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 179€ 90€ 849€ 862€ 520€ 2 362€ 28 619€ 161€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
259 496€ 253 283€ 200 736€ 149 859€ 232 088€ 252 189€ 225 716€ 147 948€
14
D.
Služby
739 083€ 633 956€ 700 961€ 773 763€ 1 059 743€ 803 728€ 568 397€ 367 784€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
122 801 € 108 287 € 156 622 € 81 640 € 98 787 € 77 921 € 81 260 € 80 215 €
16
E.1.
Mzdové náklady
89 377€ 77 508€ 110 134€ 58 422€ 72 003€ 55 409€ 58 191€ 61 607€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
31 386€ 27 209€ 38 671€ 20 522€ 24 991€ 19 431€ 20 369€ 17 453€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 038€ 3 570€ 7 817€ 2 696€ 1 793€ 3 081€ 2 700€ 1 155€
20
F.
Dane a poplatky
8 034€ 7 554€ 6 270€ 6 098€ 8 104€ 6 036€ 5 395€ 4 236€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
99 987€ 83 382€ 86 202€ 136 464€ 146 427€ 129 282€ 92 164€ 88 604€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
99 987€ 83 382€ 86 202€ 136 464€ 146 427€ 129 282€ 92 164€ 88 604€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 144€ 10 559€ 2 764€ 10 788€ 2 262€ 7 433€ 8 408€ 4 842€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
300€ 155€ 1 104€ 2 140€ 2 093€ 1 286€ 4 100€ 6 996€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 031€ 24 225€ 18 443€ 18 505€ 18 435€ 20 685€ 15 054€ 16 522€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
37 896 € 21 953 € 12 724 € 20 835 € 24 547 € 39 134 € 24 678 € 15 926 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
260 174 € 212 989 € 255 197 € 237 737 € 291 473 € 256 709 € 204 646 € 200 585 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 352 € 3 100 € 2 727 € 2 473 € 478 € 165 € 762 € 3 666 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 352 € 3 027 € 2 260 € 1 € 4 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 352€ 3 027€ 2 260€ 1€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
73€ 457€ 2 468€ 478€ 165€ 761€ 3 662€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€ 5€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
28 423 € 14 904 € 12 284 € 13 962 € 16 090 € 15 929 € 14 135 € 10 688 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
26 184 € 12 714 € 10 016 € 10 845 € 13 855 € 13 729 € 11 370 € 9 706 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
26 184€ 12 714€ 10 016€ 10 845€ 13 855€ 13 729€ 11 370€ 9 706€
52
O.
Kurzové straty
34€ 37€ 83€ 861€ 208€ 667€ 1 342€ 358€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 205€ 2 153€ 2 185€ 2 256€ 2 027€ 1 533€ 1 423€ 624€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-26 071 € -11 804 € -9 557 € -11 489 € -15 612 € -15 764 € -13 373 € -7 022 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 825 € 10 149 € 3 167 € 9 346 € 8 935 € 23 370 € 11 305 € 8 904 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 375 € 2 803 € 2 065 € 4 390 € 4 279 € 5 291 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 375€ 2 803€ 2 065€ 4 390€ 4 279€ 5 291€ 2 880€ 2 880€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 450 € 7 346 € 1 102 € 4 956 € 4 656 € 18 079 € 8 425 € 6 024 €