Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
733 234 € 721 678 € 611 741 € 536 830 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
743€ 2 129€ 1 006€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
715 735€ 718 353€ 595 923€ 528 096€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 290€ 1 617€ 6 083€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 466€ 1 196€ 13 195€ 2 651€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
717 308 € 704 196 € 589 660 € 542 545 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
161€ 1 585€ 123€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
147 948€ 208 970€ 210 974€ 201 986€
11
C.
Služby
367 784€ 335 135€ 252 576€ 226 913€
12
D.
Osobné náklady
80 215€ 58 729€ 38 434€ 35 236€
13
E.
Dane a poplatky
4 236€ 3 760€ 10 224€ 8 334€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
88 604€ 77 525€ 52 225€ 52 178€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 842€ 12 493€ 6 431€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
6 996€ 7 713€ 5 250€ 4 114€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 522€ 10 779€ 7 361€ 7 353€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
15 926 € 17 482 € 22 081 € -5 715 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
200 585 € 174 792 € 133 256 € 99 197 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
3 666 € 97 € 32 € 16 940 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
4€ 6€ 5€ 3€
25
XI.
Kurzové zisky
3 662€ 91€ 27€ 2€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
16 935€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
10 688 € 7 434 € 8 657 € 9 243 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
9 706€ 6 131€ 7 697€ 7 590€
32
N.
Kurzové straty
358€ 215€ 210€ 572€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
624€ 1 088€ 750€ 1 081€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 022 € -7 337 € -8 625 € 7 697 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 904 € 10 145 € 13 456 € 1 982 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€ 3 168€ 3 612€ 253€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
6 024 € 6 977 € 9 844 € 1 729 €