Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
34 306 € 19 870 € 11 869 € 6 747 € 7 240 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 780 € 2 450 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
2 780 € 2 450 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
2 780 € 2 450 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
31 526 € 17 420 € 11 869 € 6 747 € 7 240 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
19 122 € 2 312 € 6 650 € 2 240 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
17 050 € 300 € 6 650 € 2 240 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 072 € 2 012 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
12 404 € 15 108 € 5 219 € 6 747 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
12 404 € 15 108 € 5 219 € 6 747 € 5 000 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
34 306 € 19 870 € 11 869 € 6 747 € 7 240 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
25 560 € 17 046 € 10 442 € 6 267 € 7 240 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
030
A.III.
Fondy zo zisku
500 € 321 € 112 € 112 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
11 546 € 5 121 € 1 155 € 1 635 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
8 514 € 6 604 € 4 175 € -480 € 2 240 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
8 746 € 2 824 € 1 427 € 480 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
8 646 € 2 524 € 1 427 € 480 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
598 € 564 € 280 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 248 € 1 960 € 647 € 480 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
5 800 € 500 €
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
100 € 300 €