Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
232 649 € 273 611 € 240 936 € 177 614 € 206 414 € 113 999 € 85 131 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
56 320 € 55 150 € 77 276 € 60 742 € 20 881 € 36 283 € 32 439 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
56 320 € 55 150 € 77 276 € 60 742 € 20 881 € 36 283 € 32 439 €
013
A.II.2
Stavby
26 227€ 19 333€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
56 320€ 55 150€ 77 276€ 61 409€ 20 881€ 9 223€ 13 106€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 333€ 833€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
-2 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
176 329 € 218 461 € 163 660 € 116 747 € 185 348 € 77 408 € 52 692 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
30 000 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
30 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
122 837 € 178 829 € 94 015 € 54 113 € 35 626 € 9 511 € 39 212 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
103 735 € 144 800 € 86 269 € 28 276 € 35 164 € 7 554 € 6 343 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
103 735€ 144 800€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
86 269€ 28 276€ 35 164€ 7 554€ 6 343€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
18 016€ 33 199€ 1 422€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 464€ 462€ 1 957€ 32 869€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 086€ 830€ 6 324€ 11 373€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
1 612 € 1 762 €
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A)-/291A/)
1 612€ 1 762€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
53 492 € 39 632 € 69 645 € 62 634 € 149 722 € 36 285 € 11 718 €
072
B.V.1.
Peniaze
961€ 2 184€ 38€ 5 221€ 9 146€ 805€ 663€
073
B.V.2.
Účty v bankách
52 531€ 37 448€ 69 607€ 57 413€ 140 576€ 35 480€ 11 055€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
125 € 185 € 308 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
125€ 185€ 308€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
232 649 € 273 611 € 240 936 € 177 614 € 206 414 € 113 999 € 85 131 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
127 456 € 116 190 € 128 409 € 73 548 € 76 303 € 26 332 € 33 171 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 274 € 774 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 274€ 774€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
774 € 274 € 274 € 274 € 63 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
500€
092
A.V.2
Ostatné fondy
274€ 274€ 274€ 274€ 63€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
109 916 € 122 635 € 67 774 € 71 028 € 21 059 € 28 007 € 38 117 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
109 916€ 122 635€ 67 774€ 71 028€ 21 059€ 28 007€ 38 117€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
11 266 € -12 219 € 54 861 € -2 754 € 49 970 € -6 949 € -10 009 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
105 193 € 157 421 € 112 527 € 104 066 € 130 111 € 87 667 € 51 960 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
552 € 437 € 330 € 244 € 134 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
552 € 437 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
552€ 437€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
330€ 244€ 134€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
104 641 € 156 984 € 112 197 € 103 822 € 129 977 € 87 667 € 51 960 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
76 987 € 129 393 € 84 408 € 76 383 € 79 342 € 59 503 € 31 156 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
76 987€ 129 393€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
84 408€ 76 383€ 79 342€ 59 503€ 31 156€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 438€ 25 438€ 23 450€ 16 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 055€ 1 917€ 1 932€ 1 216€ 1 617€ 2 271€ 2 679€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
714€ 926€ 1 295€ 1 481€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
97€ 84€ 419€ 71€ 17 039€ 1 148€ 644€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
25 502€ 25 590€ 25 438€ 5 615€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
0 €