Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MM KREDIT, s.r.o. v konkurze

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.05.2018
30.09.2019
01.01.2018
31.05.2018
01.01.2017
30.06.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
04.10.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
61 € 61 € 25 918 € 8 780 € 9 700 € 7 961 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
18 956 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 956 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 956 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
61 € 61 € 6 962 € 8 780 € 9 700 € 7 961 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 714 € 1 714 € 2 874 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
224 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 714 € 1 714 € 2 650 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
61 € 61 € 5 248 € 7 066 € 6 826 € 7 961 €
056
B.IV.1
Peniaze
61 € 61 € 5 248 € 7 066 € 6 826 € 7 744 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
217 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
61 € 61 € 25 918 € 8 780 € 9 700 € 7 961 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
61 € 61 € 7 217 € 8 300 € 7 286 € 5 033 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
33 € 33 € 33 € 33 € 33 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 972 € 2 184 € 3 267 € 2 253 € -548 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-548 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-7 156 € -1 083 € 1 014 € 2 253 € 581 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
18 701 € 480 € 2 414 € 2 928 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
18 701 € 480 € 2 414 € 2 928 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 478 € 2 918 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
18 147 € 300 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
554 € 480 € 636 € 10 €