Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MM KREDIT, s.r.o. v konkurze

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.05.2018
30.09.2019
01.01.2018
31.05.2018
01.01.2017
30.06.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
04.10.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 300 € 94 853 € 2 002 € 4 311 € 3 591 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 300 € 94 853 € 2 002 € 4 311 € 3 591 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 039 € 87 194 € 2 € 1 328 € 2 958 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
536 € 1 276 € 518 €
10
B.2
Služby
1 503 € 85 918 € 2 € 1 328 € 2 440 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 261 € 7 659 € 2 000 € 2 983 € 633 €
17
D
Dane a poplatky
636 € 300 € 12 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 948 € 4 375 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 008 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 855 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 065 € 2 595 € 112 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-6 905 € 53 € 1 588 € 2 971 € 633 €
38
X.
Výnosové úroky
1 € 1 €
39
N
Nákladové úroky
227 € 551 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 € 106 € 95 € 82 € 42 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-251 € -656 € -94 € -82 € -42 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 156 € -603 € 1 494 € 2 889 € 591 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 636 € 10 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480 € 480 € 636 € 10 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-7 156 € -1 083 € 1 014 € 2 253 € 581 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 156 € -603 € 1 494 € 2 889 € 591 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-7 156 € -1 083 € 1 014 € 2 253 € 581 €