Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1plus1 s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
411 578 € 185 902 € 116 666 € 139 487 € 155 475 € 66 252 € 56 732 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
34 172 € 51 133 € 36 843 € 23 603 € 31 695 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
21 333€ 21 333€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
34 172 € 29 800 € 15 510 € 23 603 € 31 695 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 172€ 29 800€ 15 510€ 23 603€ 31 695€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
377 406 € 134 769 € 79 823 € 115 884 € 123 780 € 66 252 € 56 732 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
141 339 € 55 915 € 20 544 € 17 036 € 58 163 € 28 885 € 11 755 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
138 681€ 55 915€ 20 544€ 15 418€ 57 886€ 27 995€ 2 044€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 618€ 277€ 2€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 658€ 888€ 9 711€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
236 067 € 78 854 € 59 279 € 98 848 € 65 617 € 37 367 € 44 977 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
236 067€ 78 854€ 59 279€ 98 848€ 65 617€ 37 367€ 44 977€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
411 578 € 185 902 € 116 666 € 139 487 € 155 475 € 66 252 € 56 732 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
170 509 € 111 545 € 104 675 € 104 165 € 87 326 € 41 261 € 33 403 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
661€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
76 106€ 99 675€ 99 164€ 82 326€ 36 261€ 28 403€ 2 851€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
88 742 € 6 870 € 511 € 16 839 € 46 065 € 7 858 € 25 552 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
241 069 € 74 357 € 11 991 € 35 322 € 68 149 € 24 991 € 23 329 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
21 899€ 27 869€ 4 596€ 14 527€ 24 459€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
29 875€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
189 295 € 9 941 € 7 395 € 20 795 € 43 690 € 24 991 € 23 329 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
102 411€ 4 561€ 2 978€ 10 663€ 30 697€ 20 874€ 3 300€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
960€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
30 696€ 5 380€ 3 457€ 4 749€ 12 993€ 2 356€ 9 879€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
56 188€ 5 383€ 1 761€ 10 150€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
36 547€