Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
185 902 € 116 666 € 139 487 € 155 475 € 66 252 € 56 732 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
51 133 € 36 843 € 23 603 € 31 695 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
21 333 € 21 333 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
29 800 € 15 510 € 23 603 € 31 695 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 800 € 15 510 € 23 603 € 31 695 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
134 769 € 79 823 € 115 884 € 123 780 € 66 252 € 56 732 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
55 915 € 20 544 € 17 036 € 58 163 € 28 885 € 11 755 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
55 915 € 20 544 € 15 418 € 57 886 € 27 995 € 2 044 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 618 € 277 € 2 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
888 € 9 711 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
78 854 € 59 279 € 98 848 € 65 617 € 37 367 € 44 977 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
78 854 € 59 279 € 98 848 € 65 617 € 37 367 € 44 977 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
185 902 € 116 666 € 139 487 € 155 475 € 66 252 € 56 732 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
111 545 € 104 675 € 104 165 € 87 326 € 41 261 € 33 403 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
99 675 € 99 164 € 82 326 € 36 261 € 28 403 € 2 851 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
6 870 € 511 € 16 839 € 46 065 € 7 858 € 25 552 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
74 357 € 11 991 € 35 322 € 68 149 € 24 991 € 23 329 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
27 869 € 4 596 € 14 527 € 24 459 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
9 941 € 7 395 € 20 795 € 43 690 € 24 991 € 23 329 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 561 € 2 978 € 10 663 € 30 697 € 20 874 € 3 300 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
960 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 380 € 3 457 € 4 749 € 12 993 € 2 356 € 9 879 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
5 383 € 1 761 € 10 150 €
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
36 547 €