Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1plus1 s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
912 423 € 315 820 € 175 122 € 204 963 € 288 590 € 82 295 € 233 812 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
911 467€ 307 487€ 174 597€ 204 963€ 288 590€ 82 219€ 233 812€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
8 333€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
956€ 525€ 76€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
795 041 € 305 130 € 172 330 € 182 812 € 229 125 € 72 008 € 200 599 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 425€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 430€ 13 576€ 4 002€ 4 397€ 3 804€ 1 957€ 15 688€
11
C.
Služby
734 450€ 273 671€ 158 081€ 170 323€ 224 647€ 80 201€ 174 761€
12
D.
Osobné náklady
4 614€ 2 155€ -10 150€ 10 150€
13
E.
Dane a poplatky
339€ 1 933€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 627€ 2 709€ 8 092€ 8 092€ 674€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 627€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31 770€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
117 382 € 10 690 € 2 792 € 22 151 € 59 465 € 10 287 € 33 213 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
159 162 € 20 240 € 12 514 € 30 243 € 60 139 € 61 € 43 363 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
2 € 4 € 4 € 2 €
24
X.
Výnosové úroky
2€ 4€ 4€ 2€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
3 739 € 1 997 € 1 321 € 565 € 411 € 217 € 31 €
31
M.
Nákladové úroky
2 693€ 1 214€ 367€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 046€ 783€ 1 321€ 565€ 44€ 217€ 31€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 739 € -1 997 € -1 321 € -563 € -407 € -213 € -29 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
113 643 € 8 693 € 1 471 € 21 588 € 59 058 € 10 074 € 33 184 €
36
P.
Daň z príjmov
24 901€ 1 823€ 960€ 4 749€ 12 993€ 2 216€ 7 632€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
88 742 € 6 870 € 511 € 16 839 € 46 065 € 7 858 € 25 552 €