Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1plus1 s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
315 820 € 175 122 € 204 963 € 288 590 € 82 295 € 233 812 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
307 487 € 174 597 € 204 963 € 288 590 € 82 219 € 233 812 €
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
8 333 €
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
525 € 76 €
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
305 130 € 172 330 € 182 812 € 229 125 € 72 008 € 200 599 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 576 € 4 002 € 4 397 € 3 804 € 1 957 € 15 688 €
11
C.
Služby
273 671 € 158 081 € 170 323 € 224 647 € 80 201 € 174 761 €
12
D.
Osobné náklady
4 614 € 2 155 € -10 150 € 10 150 €
13
E.
Dane a poplatky
1 933 €
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 709 € 8 092 € 8 092 € 674 €
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 627 €
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
10 690 € 2 792 € 22 151 € 59 465 € 10 287 € 33 213 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
20 240 € 12 514 € 30 243 € 60 139 € 61 € 43 363 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
2 € 4 € 4 € 2 €
24
X.
Výnosové úroky
2 € 4 € 4 € 2 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
1 997 € 1 321 € 565 € 411 € 217 € 31 €
31
M.
Nákladové úroky
1 214 € 367 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
783 € 1 321 € 565 € 44 € 217 € 31 €
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 997 € -1 321 € -563 € -407 € -213 € -29 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 693 € 1 471 € 21 588 € 59 058 € 10 074 € 33 184 €
36
P.
Daň z príjmov
1 823 € 960 € 4 749 € 12 993 € 2 216 € 7 632 €
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
6 870 € 511 € 16 839 € 46 065 € 7 858 € 25 552 €