Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 176 837 € 7 081 185 € 3 421 706 € 1 062 811 € 602 601 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 053 812 € 564 452 € 421 495 € 293 638 € 261 654 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
939 912 € 450 552 € 307 595 € 293 638 € 261 654 €
012
A.II.1
Pozemky
160 851 €
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
695 233 € 450 552 € 307 595 € 293 638 € 100 803 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
244 679 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
113 900 € 113 900 € 113 900 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
113 900 € 113 900 € 113 900 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 123 025 € 6 516 733 € 3 000 211 € 769 173 € 340 947 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 759 267 € 4 133 130 € 1 203 111 € 419 564 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
492 033 € 1 539 479 € 1 731 691 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
832 301 € 775 549 € 31 264 € 49 483 € 242 784 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
565 024 € 276 793 € 31 264 € 37 489 € 114 186 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
534 € 11 994 € 61 605 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
266 743 € 498 756 € 66 993 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
39 424 € 68 575 € 34 145 € 300 126 € 98 163 €
056
B.IV.1
Peniaze
39 424 € 68 575 € 34 145 € 300 126 € 98 163 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 176 837 € 7 081 185 € 3 421 706 € 1 062 811 € 602 601 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 329 € 5 991 € -16 826 € -40 316 € -92 650 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
137 € 137 € 137 € 137 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
354 € -22 463 € -45 453 € -77 699 € 669 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 338 € 22 817 € 23 490 € 32 246 € -98 319 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 163 508 € 7 075 194 € 3 438 532 € 1 103 127 € 695 251 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 403 934 € 6 407 455 € 2 200 185 € 5 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
402 288 € 299 878 € 795 234 € 771 225 € 605 246 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
396 784 € 243 681 € 755 770 € 351 462 € 228 018 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 460 € 5 993 € 390 014 € 374 911 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 044 € 4 041 € 33 660 € 7 411 € 1 357 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
46 163 € 5 804 € 22 338 € 960 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
357 286 € 367 861 € 443 113 € 331 902 € 90 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
72 000 € 96 000 € 120 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
285 286 € 271 861 € 323 113 € 331 902 € 90 000 €