Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
14 477 722 € 8 176 837 € 7 081 185 € 3 421 706 € 1 062 811 € 602 601 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 482 772 € 1 053 812 € 564 452 € 421 495 € 293 638 € 261 654 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 236 653 € 939 912 € 450 552 € 307 595 € 293 638 € 261 654 €
012
A.II.1
Pozemky
160 851€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 236 653€ 695 233€ 450 552€ 307 595€ 293 638€ 100 803€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
244 679€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
246 119 € 113 900 € 113 900 € 113 900 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
246 119€ 113 900€ 113 900€ 113 900€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 994 950 € 7 123 025 € 6 516 733 € 3 000 211 € 769 173 € 340 947 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
8 889 606 € 5 759 267 € 4 133 130 € 1 203 111 € 419 564 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 893 840 € 492 033 € 1 539 479 € 1 731 691 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 126 913 € 832 301 € 775 549 € 31 264 € 49 483 € 242 784 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
175 333€ 565 024€ 276 793€ 31 264€ 37 489€ 114 186€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 534€ 11 994€ 61 605€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
951 580€ 266 743€ 498 756€ 66 993€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
84 591 € 39 424 € 68 575 € 34 145 € 300 126 € 98 163 €
056
B.IV.1
Peniaze
84 591€ 39 424€ 68 575€ 34 145€ 300 126€ 98 163€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
14 477 722 € 8 176 837 € 7 081 185 € 3 421 706 € 1 062 811 € 602 601 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 749 € 13 329 € 5 991 € -16 826 € -40 316 € -92 650 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
137 € 137 € 137 € 137 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 692 € 354 € -22 463 € -45 453 € -77 699 € 669 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 557 € 7 338 € 22 817 € 23 490 € 32 246 € -98 319 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 460 973 € 8 163 508 € 7 075 194 € 3 438 532 € 1 103 127 € 695 251 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 702 542 € 7 403 934 € 6 407 455 € 2 200 185 € 5 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
354 222 € 402 288 € 299 878 € 795 234 € 771 225 € 605 246 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
292 274€ 396 784€ 243 681€ 755 770€ 351 462€ 228 018€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
36 240€ 2 460€ 5 993€ 390 014€ 374 911€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 717€ 3 044€ 4 041€ 33 660€ 7 411€ 1 357€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
18 991€ 46 163€ 5 804€ 22 338€ 960€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
404 209 € 357 286 € 367 861 € 443 113 € 331 902 € 90 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
112 000€ 72 000€ 96 000€ 120 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
292 209€ 285 286€ 271 861€ 323 113€ 331 902€ 90 000€