Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Best Wines Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
977 340€ 1 259 465€ 773 085€ 490 244€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
189 985€ 602 158€ 897 525€ 703 963€ 287 637€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-189 985 € 375 182 € 361 940 € 69 122 € 202 607 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
908 441 € 229 589 € 351 718 € 200 792 € 217 003 € 195 155 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
908 441€ 229 589€ 171 446€ 200 792€ 217 003€ 195 155€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
180 272€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
582 236 € 511 699 € 578 586 € 186 421 € 324 491 € 288 499 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
308 288€ 304 771€ 499 541€ 84 709€ 211 257€ 266 733€
10
B.2
Služby
273 948€ 206 928€ 79 045€ 101 712€ 113 234€ 21 766€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
136 220 € 93 072 € 135 072 € 83 493 € 95 119 € -93 344 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
83 531 € 60 631 € 45 029 € 49 166 € 54 967 € 1 661 €
17
D
Dane a poplatky
4 472€ 3 045€ 3 310€ 1 689€ 2 434€ 365€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 591€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 377€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
65€ 367€ 73€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 021€ 3 503€ 3 868€ 3 256€ 355€ 695€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
29 475 € 25 893 € 83 232 € 29 455 € 37 363 € -96 065 €
38
X.
Výnosové úroky
890€ 4€ 3€
39
N
Nákladové úroky
18 804€ 15 190€ 47 725€ 607€ 912€
40
XI.
Kurzové zisky
4 497€ 3 543€ 8 672€
41
O
Kurzové straty
1 673€ 1 191€ 11 728€ 2€ 40€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 438€ 5 717€ 7 644€ 2 478€ 2 238€ 344€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-25 418 € -18 555 € -57 535 € -3 085 € -2 236 € -1 293 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 057 € 7 338 € 25 697 € 26 370 € 35 127 € -97 358 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
500 € 0 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 961 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
500€ 0€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 961€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 557 € 7 338 € 22 817 € 23 490 € 32 246 € -98 319 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 057 € 7 338 € 25 697 € 26 370 € 35 127 € -97 358 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 557 € 7 338 € 22 817 € 23 490 € 32 246 € -98 319 € 0 €