Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Best Wines Slovakia, s.r.o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
973 947 € 747 048 € 195 155 € 54 154 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
973 877€ 747 013€ 195 155€ 54 054€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
70€ 35€ 100€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
959 605 € 714 687 € 292 080 € 53 149 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
783 042€ 529 069€ 273 005€ 50 993€
11
C.
Služby
115 362€ 105 412€ 15 531€ 2 154€
12
D.
Osobné náklady
49 287€ 70 985€ 1 661€
13
E.
Dane a poplatky
7 217€ 3 989€ 365€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 697€ 5 232€ 1 518€ 2€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
14 342 € 32 361 € -96 925 € 1 005 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
75 473 € 112 532 € -93 381 € 907 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
13 170 € 4 € 3 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 4€ 3€
25
XI.
Kurzové zisky
13 168€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
6 686 € 2 361 € 436 € 136 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
618€ 1€
32
N.
Kurzové straty
2 799€ 54€ 74€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 269€ 2 307€ 361€ 136€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
6 484 € -2 357 € -433 € -136 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
20 826 € 30 004 € -97 358 € 869 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€ 2 881€ 961€ 200€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
17 946 € 27 123 € -98 319 € 669 €