SIMPLEX Business, s.r.o.

Názov Dátum
zverejnenia
Typ Dátum
Pôvodná stavba
Zobraziť
21.3.2017 Dražba 20.4.2017
Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístu…
Zobraziť
14.3.2017 Dražba 11.4.2017
Rodinný dom, súp. č. 57, s príslušenstvom, je vybudovaný na pozemku parc .č. 437 v katastrál…
Zobraziť
20.1.2017 Dražba 7.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
18.1.2017 Dražba 13.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 17.1.2017
Bytový dom s. č. 5222, ul. Estónska 52, 54, 56, 58, 60, okres Bratislava II, obec BA - m. č.…
Zobraziť
9.12.2016 Dražba 17.1.2017
Rodinný dom, súp. č. 57, s príslušenstvom, je vybudovaný na pozemku parc .č. 437 v katastrál…
Zobraziť
11.11.2016 Dražba 13.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
13.9.2016 Dražba 13.9.2016
Obytný dom na Estónskej ulici 58, súpisné číslo 5222, pozostáva z piatich vchodov, z ktorých…
Zobraziť
18.8.2016 Dražba 13.9.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.8.2016 Dražba 9.8.2016
Ide o jednopodlažný rodinný dom  v obci Brehy na p. č. 34, súp. č. 12. Dom je situovaný…
Zobraziť
12.8.2016 Dražba 13.9.2016
Ide o jednopodlažný rodinný dom  v obci Brehy na p. č. 34, súp. č. 12. Dom je situovaný…
Zobraziť
11.7.2016 Dražba 9.8.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
29.6.2016 Dražba 12.7.2016
Rozostavaná stavba rodinného domu je postavená v katastrálnom území Zemianske Sady, obec Zem…
Zobraziť
14.6.2016 Dražba 12.7.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
3.6.2016 Dražba 22.6.2016
Byt č. 1 je 4 izbový, nachádza sa na 1.nadzemnom podlaží v bytovom dome č.s.1534, vchod č.5 …
Zobraziť
25.5.2016 Dražba 22.6.2016
Obytný dom súp. č. 16953 sa nachádza v meste Bratislava, mestská časť Ružinovo na Vápennej u…
Zobraziť
24.5.2016 Dražba 22.6.2016
Pozemok parcela č. 1127/5, zapísaný ako orná pôda na liste vlastníctva č. 113. Pozemok parce…
Zobraziť
6.5.2016 Dražba 7.6.2016
Rodinný dom je riešený ako čiastočne podpivničený s 1 nadzemným  podlažím. 
Zobraziť
22.4.2016 Dražba 24.5.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.4.2016 Dražba 4.5.2016
Rodinný dom je situovaný v časti bývalej obce Krásna, ktorá je stavebne zrastená so sídlisko…
Zobraziť
7.4.2016 Dražba 28.4.2016
Byt sa nachádza v  1. nadzemnom podlaží vo vchode  č.5  na ul. D. Rapanta v k…
Zobraziť
5.4.2016 Dražba 4.5.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
4.4.2016 Dražba 30.3.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
4.4.2016 Dražba 31.3.2016
Obytný dom s. č. 2920 na parc. č. 843/6 bol vybudovaný v roku 1998.
Zobraziť
23.3.2016 Dražba 7.4.2016
Stavba rodinného domu súpisné číslo 633 je postavená na pozemku parcelného čísla 2394/1. Neh…
Zobraziť
18.3.2016 Dražba 19.4.2016
Rozostavaný rodinný dom postavený na parcele č. 1870/9 je nepodpivničený objekt s jedným nad…
Zobraziť
16.3.2016 Dražba 31.3.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
15.3.2016 Dražba 23.3.2016
Rodinný dom postavený na parcele č. 5645/2 je podpivničený objekt s jedným nadzemným a jedný…
Zobraziť
10.3.2016 Dražba 30.3.2016
Stavba rodinného domu so súpisným číslom 169 je postavená na rovinatom pozemku na parcele čí…
Zobraziť
29.2.2016 Dražba 30.3.2016
Rodinný dom je prízemný nepodpivničený,bez možnosti využitia podkrovia na obytné účely. Stre…
Zobraziť
29.2.2016 Dražba 30.3.2016
Rozostavaná stavba rodinného domu je postavená v katastrálnom území Zemianske Sady, obec Zem…
Zobraziť
25.2.2016 Dražba 23.3.2016
UMIESTNENIE STAVBY
Zobraziť
25.2.2016 Dražba 30.3.2016
Bytový dom zapísaný v liste vlastníctva ako 6 b.j. č.s. 584 s ohodnocovaným bytom č. 6 na 3.…
Zobraziť
22.2.2016 Dražba 21.3.2016
Rodinný dom je situovaný v časti bývalej obce Krásna, ktorá je stavebne zrastená so sídlisko…
Zobraziť
22.2.2016 Dražba 21.3.2016
Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva s podlahovou výmerou 64,79 m2.
Zobraziť
11.2.2016 Dražba 10.3.2016
Jedná sa o nehnuteľnosť - dvojpodlažný rodinný dom s podkrovím, v individuálnej zástavbe v o…
Zobraziť
9.2.2016 Dražba 10.3.2016
Rodinný dom postavený na parcele č. 5645/2 je podpivničený objekt s jedným nadzemným a jedný…
Zobraziť
5.2.2016 Dražba 7.3.2016
Rozostavaný rodinný dom postavený na parcele č. 1870/9 je nepodpivničený objekt s jedným nad…
Zobraziť
4.2.2016 Dražba 7.3.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
26.1.2016 Dražba 28.1.2016
Obytný dom s. č. 2920 na parc. č. 843/6 bol vybudovaný v roku 1998.
Zobraziť
26.1.2016 Dražba 12.2.2016
Objekt  je prístupný po verejnej spevnenej komunikácii. Je napojený na všetky inžiniers…
Zobraziť
15.1.2016 Dražba 28.1.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
11.1.2016 Dražba 12.1.2016
Hodnotený byt č. 204 sa nachádza na 2.p. bytového domu s.č. 12061, p.č. 5478/55 a 5478/94, o…
Zobraziť
29.12.2015 Dražba 26.1.2016
Objekt  je prístupný po verejnej spevnenej komunikácii. Je napojený na všetky inžiniers…
Zobraziť
15.12.2015 Dražba 12.1.2016
Byt pozostáva z 3 obytných miestnosti a príslušenstva. Zárubne sú kovové, radiátory plechové…
Zobraziť
10.12.2015 Dražba 12.1.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
2.12.2015 Dražba 17.12.2015
 
Zobraziť
20.11.2015 Dražba 22.12.2015
Obytný dom s. č. 2920 na parc. č. 843/6 bol vybudovaný v roku 1998.
Zobraziť
20.11.2015 Dražba 18.12.2015
Umiestnenie stavby:
Zobraziť
20.11.2015 Dražba 17.12.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.11.2015 Dražba 18.11.2015
Byt pozostáva z 3 obytných miestnosti a príslušenstva. Zárubne sú kovové, radiátory plechové…
Zobraziť
10.11.2015 Dražba 7.12.2015
Jedná sa o voľne stojaci objekt, v uličnej zástavbe, osadený v rovinatom teréne, p…
Zobraziť
20.10.2015 Dražba 18.11.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
16.10.2015 Dražba 20.10.2015
Obytný dom súpisné č. 2178 sa nachádza v meste Bratislava, mestská časť Dúbravka, na Tranovs…
Zobraziť
16.9.2015 Dražba 20.10.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
16.7.2015 Dražba 13.8.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
10.7.2015 Dražba 9.7.2015
Rodinný dom s. č. 150, postavený na parcele KN č. 7278/1, na ulici Hlavná 150, k. ú. Rabča, …
Zobraziť
10.7.2015 Dražba 13.8.2015
Bytový dom s.č.470 je panelový, má 8 NP a 1.PP. Bytový dom je uložený na základových pásoch,…
Zobraziť
29.6.2015 Dražba 15.7.2015
Rodinný dom je osadený na rovinatom teréne na parcele KN č. 2219 v juhovýchodnej časti mesta…
Zobraziť
22.6.2015 Dražba 9.7.2015
Rodinný dom s čiastočným podzemným podlažím pod úrovňou prvej bytovej jednotky, jedným nadze…
Zobraziť
18.6.2015 Dražba 3.7.2015
Rozostavaný rodinný dom so súp. č. 94 sa nachádza mimo zastavaného územia mesta
Zobraziť
18.6.2015 Dražba 3.7.2015
Dom je murovaný s pôdorysom tvaru L, krov je drevený valbový, krytina plechová poz…
Zobraziť
16.6.2015 Dražba 29.6.2015
Objekt je postavený v obci Dolná Maríková na parc.č.1470 pod s.č.231.Jedná sa o samostatne s…
Zobraziť
11.6.2015 Dražba 25.6.2015
Objekt je postavený v obci Dolná Maríková na parc.č.1470 pod s.č.231. Jedná sa o samostatne …
Zobraziť
11.6.2015 Dražba 25.6.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.6.2015 Dražba 19.5.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.6.2015 Dražba 11.6.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
5.6.2015 Dražba 23.6.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
29.5.2015 Dražba 28.5.2015
Rodinný dom sa nachádza v obci Slovinky. Dom má jedno podzemné podlažie bez vybavenia a …
Zobraziť
26.5.2015 Dražba 15.6.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
25.5.2015 Dražba 23.6.2015
Rodinný dom s čiastočným podzemným podlažím pod úrovňou prvej bytovej jednotky, jedným nadze…
Zobraziť
25.5.2015 Dražba 16.6.2015
Ohodnocovaný byt sa nachádza v krajnej  schodiskovej sekcii na 1. poschodí. Byt po disp…
Zobraziť
25.5.2015 Dražba 23.6.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
22.5.2015 Dražba 29.5.2015
Obytný dom súpisné číslo 4112 sa nachádza v meste Bratislava, mestská časť Staré Mesto. Ide …
Zobraziť
20.5.2015 Dražba 23.6.2015
Bytový dom bol postavený v roku 1979, prebehli v ňom rôzne rekonštrukcie, zvonku j…
Zobraziť
19.5.2015 Dražba 10.6.2015
Rodinný dom je osadený na rovinatom teréne na parcele KN č. 2219 v juhovýchodnej časti mesta…
Zobraziť
15.5.2015 Dražba 15.6.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.5.2015 Dražba 26.5.2015
Rozostavaný rodinný dom so súp. č. 94 sa nachádza mimo zastavaného územia mesta
Zobraziť
12.5.2015 Dražba 16.6.2015
RODINNÉ DOMY
Zobraziť
11.5.2015 Dražba 29.5.2015
Nehnuteľnosť sup.č.456 sa nachádza v širšom centre zastavaného územia obce Zbehy a je situov…
Zobraziť
11.5.2015 Dražba 11.6.2015
Hodnotený byt č. 4 sa nachádza na  3.p. bytového domu. Podľa poskytnutých dokladov bol …
Zobraziť
7.5.2015 Dražba 9.6.2015
Trojizbový byt č.29 sa nachádza na deviatom poschodí v obytnom dome na ul. Uralská č. 14 v K…
Zobraziť
5.5.2015 Dražba 18.5.2015
Dom je murovaný s pôdorysom tvaru L, krov je drevený valbový,   krytina plech…
Zobraziť
5.5.2015 Dražba 9.6.2015
Bytový dom s.č.470 je panelový, má 8 NP a 1.PP. Bytový dom je uložený na základových pásoch,…
Zobraziť
4.5.2015 Dražba 9.6.2015
Objekt je postavený v obci Dolná Maríková na parc.č.1470 pod s.č.231.Jedná sa o samostatne s…
Zobraziť
29.4.2015 Dražba 19.5.2015
Obytný dom súp. č. 4771 sa nachádza v meste Bratislava, mestská časť Staré Mesto. Dom má 7 n…
Zobraziť
29.4.2015 Dražba 29.5.2015
Hodnotený byt č. 38 sa nachádza na 1. poschodí typového bytového domu panelovej konštrukcie.…
Zobraziť
29.4.2015 Dražba 29.5.2015
Predmetom ohodnocovania je 3 izbový byt postavený na 3. poschodí obytného domu súpisné č. 33…
Zobraziť
29.4.2015 Dražba 28.5.2015
Rodinný dom je situovaný v zástavbe rodinných domov v lokalite samostatne stojacích rodinnýc…
Zobraziť
27.4.2015 Dražba 18.5.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
24.4.2015 Dražba 4.5.2015
Rodinný dom, súp.č.279, je vybudovaný na pozemku parc.č. 1188/6 v katastrálnom území Plaveck…
Zobraziť
24.4.2015 Dražba 26.5.2015
Obytný dom súpisné č. 1941 sa nachádza v meste Bratislava, mestská časť Dúbravka. Dom má 8 n…
Zobraziť
24.4.2015 Dražba 28.5.2015
Dvojizbový byt s kuchyňou, kúpeľňou, WC, predsieňou , balkónom sa nachádza na 2.poschodí byt…
Zobraziť
23.4.2015 Dražba 28.5.2015
Rodinný dom s čiastočným podzemným podlažím pod úrovňou prvej bytovej jednotky, jedným nadze…
Zobraziť
21.4.2015 Dražba 19.5.2015
Bytový dom bol postavený v roku 1979, prebehli v ňom rôzne rekonštrukcie, zvonku j…
Zobraziť
10.4.2015 Dražba 12.5.2015
Rodinný dom sa nachádza v obci Slovinky. Dom má jedno podzemné podlažie bez vybavenia a …
Zobraziť
10.4.2015 Dražba 18.5.2015
Úplne podpivničený, prízemný, murovaný rodinný dom. Základy betónové monolitické bez izoláci…
Zobraziť
9.4.2015 Dražba 4.5.2015
RODINNÉ DOMY
Zobraziť
8.4.2015 Dražba 5.5.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
2.4.2015 Dražba 15.4.2015
Rodinný dom súp. č. 379 je postavený ako dvojpodlažný so samostatnými vstupmi na každé podla…
Zobraziť
30.3.2015 Dražba 15.4.2015
Objekt je postavený v obci Dolná Maríková na parc.č.1470 pod s.č.231.Jedná sa o samostatne s…
Zobraziť
26.3.2015 Dražba 24.4.2015
Trojizbový byt č.29 sa nachádza na deviatom poschodí v obytnom dome na ul. Uralská č. 14 v K…
Zobraziť
19.3.2015 Dražba 22.4.2015
Rodinný dom je situovaný v zástavbe rodinných domov v lokalite samostatne stojacích rodinnýc…
Zobraziť
19.3.2015 Dražba 22.4.2015
POPIS STAVBY
Zobraziť
19.3.2015 Dražba 22.4.2015
Obchodno-prevádzková  budova prízemná s čiastočným podpivničením a sedlovou s…
Zobraziť
17.3.2015 Dražba 15.4.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.3.2015 Dražba 18.3.2015
Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť nebola sprístupnená, pri výpočtoch a opisoch vychádz…
Zobraziť
11.3.2015 Dražba 31.3.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
9.3.2015 Dražba 17.3.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
6.3.2015 Dražba 4.3.2015
Rodinný dom so súpisným číslom 21 sa nachádza v obytnej časti zastavaného územia obce Belá ,…
Zobraziť
5.3.2015 Dražba 31.3.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
5.3.2015 Dražba 20.3.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
27.2.2015 Dražba 16.3.2015
Rodinný dom je prízemný, čiastočne podpivničený, murovaný objekt so sedlovou strechou nachád…
Zobraziť
20.2.2015 Dražba 20.3.2015
Bytový dom bol postavený v roku 1979, prebehli v ňom rôzne rekonštrukcie, zvonku j…
Zobraziť
18.2.2015 Dražba 18.3.2015
Objekt je postavený v Bratislave v mestskej časti BA-m.č. Lamač, k.ú. Lamač, na parc. KN č. …
Zobraziť
18.2.2015 Dražba 16.3.2015
Rodinný dom súp.č.1232 na parc.č.1792 je prízemný, nepodpivničený bez možnosti využitia podk…
Zobraziť
17.2.2015 Dražba 17.3.2015
Rodinný dom súp. č. 379 je postavený ako dvojpodlažný so samostatnými vstupmi na každé podla…
Zobraziť
17.2.2015 Dražba 17.3.2015
Bytový dom s. č. 1191 je panelový, má 5 NP a 1 PP. V roku 2008 bola urobená nadstavba 5.NP a…
Zobraziť
13.2.2015 Dražba 4.3.2015
Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť nebola sprístupnená, pre opis a výpočet VŠH  po…
Zobraziť
11.2.2015 Dražba 17.3.2015
Obytný dom súp. č. 846
Zobraziť
9.2.2015 Dražba 11.3.2015
Byt č. 8 vo vchode č. 7 na prízemí v bytovom dome so s.č. 1376 na p. č. 5878 podľa LV č…
Zobraziť
6.2.2015 Dražba 20.2.2015
Oceňovaný byt sa nachádza v bytovom dome so štyrmi poschodiami (z toho jedným technickým v p…
Zobraziť
4.2.2015 Dražba 4.3.2015
Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený,  bez obytného podkrovia. Strecha je sedlová, k…
Zobraziť
4.2.2015 Dražba 4.3.2015
Rodinný dom je situovaný na rovinatom teréne na parc.č. 548 a na susednej parc.č. 549, ktorá…
Zobraziť
4.2.2015 Dražba 27.2.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
4.2.2015 Dražba 3.2.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
3.2.2015 Dražba 4.3.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
2.2.2015 Dražba 3.2.2015