Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZEKOL, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
439 237€ 582 727€ 703 547€ 783 324€ 726 528€ 848 679€ 672 735€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
440 106 € 582 727 € 767 980 € 850 410 € 736 067 € 848 775 € 1 201 153 € 922 953 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
83 049€ 88 713€ 70 075€ 62 621€ 29 940€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
439 237€ 582 727€ 703 548€ 700 275€ 637 815€ 778 603€ 610 114€ 791 439€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
48 213€ 54 449€ 524 267€ 100 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
869€ 16 219€ 12 637€ 9 539€ 97€ 4 151€ 1 574€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
350 174 € 393 763 € 495 408 € 662 231 € 654 831 € 629 373 € 1 148 588 € 741 805 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
55 766€ 36 755€ 25 355€ 20 190€ 10 696€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
139 117€ 141 652€ 127 736€ 126 613€ 121 800€ 102 820€ 100 978€ 113 510€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
74 915€ 74 300€ 95 017€ 72 958€ 79 709€ 116 350€ 114 424€ 245 237€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
72 113 € 61 692 € 61 520 € 73 666 € 91 067 € 129 297 € 119 799 € 211 903 €
16
E.1.
Mzdové náklady
53 094€ 45 256€ 44 885€ 52 626€ 65 970€ 93 413€ 83 739€ 70 368€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 108 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 570€ 15 020€ 15 343€ 18 110€ 22 230€ 31 591€ 30 369€ 29 745€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 449€ 1 416€ 1 292€ 2 930€ 2 867€ 4 293€ 5 691€ 3 790€
20
F.
Dane a poplatky
7 363€ 6 669€ 10 277€ 10 465€ 10 424€ 10 385€ 10 188€ 10 100€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 810€ 102 498€ 132 960€ 162 734€ 299 798€ 223 787€ 225 261€ 93 445€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
47 810€ 102 498€ 132 960€ 162 734€ 224 038€ 223 787€ 225 261€ 93 445€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
75 760€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
58 995€ 151 024€ 523 730€ 54 166€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 856€ 6 952€ 8 903€ 9 005€ 15 278€ 21 379€ 34 018€ 2 748€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
89 932 € 188 964 € 272 572 € 188 179 € 81 236 € 219 402 € 52 565 € 181 148 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
225 205 € 366 775 € 480 795 € 527 987 € 488 264 € 604 153 € 437 143 € 451 936 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 € 12 € 4 € 11 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 € 12 € 4 € 11 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 12€ 4€ 11€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
246 € 231 € 1 176 € 7 003 € 50 990 € 71 639 € 42 704 € 31 397 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
951 € 6 452 € 49 933 € 70 312 € 41 742 € 27 915 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
951€ 6 452€ 49 933€ 70 312€ 41 742€ 27 915€
52
O.
Kurzové straty
6€ 404€ 74€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
246€ 231€ 225€ 551€ 1 051€ 923€ 888€ 3 475€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-246 € -231 € -1 176 € -7 003 € -50 982 € -71 627 € -42 700 € -31 386 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
89 686 € 188 733 € 271 396 € 181 176 € 30 254 € 147 775 € 9 865 € 149 762 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
22 184 € 38 941 € 56 688 € 21 795 € 23 732 € 33 024 € 3 092 € 34 864 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
22 184€ 38 941€ 56 688€ 21 795€ 23 732€ 33 024€ 3 092€ 34 864€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
67 502 € 149 792 € 214 708 € 159 381 € 6 522 € 114 751 € 6 773 € 114 898 €