Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Debitum, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
37 470 135 € 4 082 € 1 582 € 1 582 € 5 488 € 22 681 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
37 470 135 € 4 082 € 1 582 € 1 582 € 5 488 € 22 681 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
37 443 851 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
37 443 851 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
26 284 € 4 082 € 1 582 € 1 582 € 5 488 € 22 681 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
26 284 € 4 082 € 1 582 € 1 582 € 5 488 € 22 681 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
37 470 135 € 4 082 € 1 582 € 1 582 € 5 488 € 22 681 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
37 466 798 € 950 € -770 € 286 € 4 096 € 21 881 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-2 500 € -2 500 € -2 500 € -2 500 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
187 244 256 € 2 500 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
187 244 256 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 500 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-26 550 € -25 770 € -24 714 € -20 904 € -3 119 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-26 550 € -25 770 € -24 714 € -20 904 € -3 119 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-149 778 408 € -780 € -1 056 € -3 810 € -17 785 € -3 119 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 337 € 3 132 € 2 352 € 1 296 € 1 392 € 800 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 000 € 300 € 288 € 576 € 576 € 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
576 € 800 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 000 € 300 € 288 € 576 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
337 € 2 832 € 2 064 € 720 € 816 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
240 € 336 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
332 € 2 352 € 1 584 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480 € 480 € 480 € 480 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 €