Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.02.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
-60 235 € 1 423 622 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
-60 417 € 1 423 440 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
-71 500 € 1 415 850 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
-71 500€ 1 415 850€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
11 083 € 7 590 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 596€ 7 576€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 487€ 14€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
182 € 182 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
182€ 182€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
-60 235 € 1 423 622 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-85 347 € 9 368 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 867 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 867€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-94 714 € 4 368 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
25 112 € 1 414 254 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
25 112 € 1 414 254 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
24 632€ 1 412 950€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 1 304€