Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
436 384 € 564 264 € 472 899 € 141 961 € 53 176 € 15 245 € 3 760 € 5 036 € 7 593 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
6 765€ 6 849€ 1 468€ 335€ 1 123€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
422 968€ 548 153€ 471 408€ 141 626€ 52 053€ 15 245€ 3 760€ 5 036€ 7 593€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
385€ 583€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 266€ 8 679€ 23€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
351 131 € 476 528 € 392 282 € 137 856 € 43 487 € 9 891 € 1 707 € 2 770 € 7 636 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 081€ 3 392€ 966€ 204€ 788€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 949€ 28 273€ 22 925€ 16 134€ 10 133€ 3 430€ 27€ 565€ 623€
11
C.
Služby
136 760€ 190 777€ 117 591€ 62 638€ 21 048€ 4 212€ 1 680€ 2 205€ 6 878€
12
D.
Osobné náklady
170 832€ 230 706€ 234 253€ 52 134€ 7 517€ 280€
13
E.
Dane a poplatky
674€ 660€ 635€ 522€ 243€ 88€ 135€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 821€ 17 326€ 12 737€ 5 098€ 3 042€ 1 532€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
583€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 014€ 4 811€ 3 175€ 1 126€ 716€ 349€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
85 253 € 87 736 € 80 617 € 4 105 € 9 689 € 5 354 € 2 053 € 2 266 € -43 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
270 943 € 332 560 € 331 394 € 62 985 € 21 207 € 7 603 € 2 053 € 2 266 € 92 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
929 €
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
929€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
201 € 245 € 203 € 124 € 94 € 84 € 82 € 18 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
201€ 245€ 203€ 124€ 94€ 84€ 82€ 18€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-201 € -245 € 726 € -124 € -94 € -84 € -82 € -18 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
85 052 € 87 491 € 81 343 € 3 981 € 9 595 € 5 270 € 2 053 € 2 184 € -61 €
36
P.
Daň z príjmov
18 709€ 19 714€ 18 054€ 1 567€ 2 422€ 1 340€ 452€ 483€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
66 343 € 67 778 € 63 289 € 2 414 € 7 173 € 3 930 € 1 601 € 1 701 € -61 €