Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FRANTIŠEK ŠADIBOL, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 908 767€ 2 734 380€ 3 116 446€ 2 049 404€ 71 976€ 265 779€ 207 825€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 122 883 € 2 979 485 € 3 471 428 € 2 258 991 € 84 126 € 283 977 € 211 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
48 086€ 103 011€ 116 228€ 48 529€ 37 835€ 66 170€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 685 436€ 2 415 512€ 2 452 765€ 1 625 839€ 14 101€ 179 499€ 193 526€
05
III.
Tržby z predaja služieb
175 245€ 399 687€ 784 900€ 538 258€ 32 190€ 21 808€ 17 474€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
110 000€ 29 500€ 16 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
104 116€ 61 275€ 88 035€ 46 365€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 047 588 € 2 938 967 € 3 140 359 € 2 041 187 € 98 531 € 280 778 € 210 916 € 658 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 454€ 70 772€ 75 807€ 41 492€ 33 534€ 45 788€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 284 508€ 1 959 239€ 2 268 584€ 1 537 630€ 10 314€ 115 137€ 136 711€
14
D.
Služby
281 138€ 415 040€ 316 977€ 160 283€ 13 820€ 63 968€ 43 904€ 230€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
138 633 € 194 847 € 154 245 € 98 369 € 16 495 € 15 891 € 10 682 €
16
E.1.
Mzdové náklady
97 159€ 138 837€ 109 073€ 69 834€ 11 814€ 11 575€ 7 881€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
34 552€ 48 302€ 38 775€ 24 806€ 3 629€ 3 756€ 2 760€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 922€ 7 708€ 6 397€ 3 729€ 1 052€ 560€ 41€
20
F.
Dane a poplatky
9 156€ 17 377€ 16 904€ 12 204€ 297€ 281€ 142€ 398€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
232 795€ 243 033€ 245 919€ 166 895€ 22 223€ 22 047€ 18 083€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
232 795€ 243 033€ 245 919€ 166 895€ 22 223€ 22 047€ 18 083€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
46 444€ 15 666€ 15 709€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
556€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 904€ 38 659€ 46 257€ 24 314€ 1 848€ 1 957€ 1 394€ 30€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
75 295 € 40 518 € 331 069 € 217 804 € -14 405 € 3 199 € 84 € -658 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
319 667 € 473 159 € 692 525 € 473 221 € 26 458 € 42 584 € 30 385 € -230 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
60 € 330 € 205 € 81 € 8 € 23 € 38 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 1 € 28 € 8 € 23 € 38 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 1€ 28€ 8€ 23€ 38€
42
XII.
Kurzové zisky
57€ 329€ 205€ 53€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 179 € 1 071 € 2 463 € 1 594 € 19 € 46 € 70 € 43 €
52
O.
Kurzové straty
1 307€ 180€ 1 526€ 1 245€ 25€ 8€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
872€ 891€ 937€ 349€ 19€ 21€ 62€ 43€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 119 € -741 € -2 258 € -1 513 € -11 € -23 € -32 € -43 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
73 176 € 39 777 € 328 811 € 216 291 € -14 416 € 3 176 € 52 € -701 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 595 € 8 598 € 69 688 € 44 535 € 962 € 1 143 € 968 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 595€ 8 598€ 69 688€ 44 535€ 962€ 1 143€ 968€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
66 581 € 31 179 € 259 123 € 171 756 € -15 378 € 2 033 € -916 € -701 €