Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BBC DOMY, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.02.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 005 878 € 927 027 € 1 155 702 € 670 138 € 317 782 € 216 227 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
51 619 € 84 220 € 54 385 € 88 274 € 29 308 € 32 904 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
51 619 € 84 220 € 54 385 € 88 274 € 29 308 € 32 904 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
51 619€ 84 220€ 44 385€ 68 266€ 29 308€ 32 904€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 008€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
949 856 € 824 736 € 1 098 284 € 469 441 € 288 086 € 182 004 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
349 623 € 191 758 € 820 148 € 12 216 € 32 524 € 28 181 €
035
B.I.1
Materiál
25 451€ 64 446€ 40 085€ 12 216€ 32 524€ 28 181€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
216 859€ 578 741€
039
B.I.5
Tovar
107 313€ 127 312€ 201 322€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
596 641 € 628 774 € 243 468 € 382 609 € 238 922 € 153 313 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
580 957 € 628 774 € 241 960 € 382 609 € 238 922 € 153 313 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
580 957€ 628 774€ 241 960€ 382 609€ 238 922€ 153 313€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 684€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 508€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
3 592 € 4 204 € 34 668 € 74 616 € 16 640 € 510 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 592€ 4 204€ 108€ 4 632€ 356€ 41€
073
B.V.2.
Účty v bankách
34 560€ 69 984€ 16 284€ 469€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
4 403 € 18 071 € 3 033 € 112 423 € 388 € 1 319 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 403€ 18 071€ 3 033€ 1 602€ 388€ 1 319€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
110 821€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 005 878 € 927 027 € 1 155 702 € 670 138 € 317 782 € 216 227 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
185 792 € 168 840 € 9 269 € 8 984 € 8 086 € 5 157 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
150 000€ 150 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 840 € 4 554 € 3 983 € 3 086 € 157 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 840€ 4 554€ 3 983€ 3 086€ 157€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
16 952 € 9 286 € 286 € 898 € 2 929 € 157 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
820 086 € 758 187 € 1 146 433 € 661 154 € 309 696 € 211 070 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
42 635 € 67 502 € 460 € 16 351 € 8 529 € 17 333 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
41 697€ 66 836€ 16 102€ 8 393€ 17 220€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
938€ 666€ 460€ 249€ 136€ 113€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
435 166 € 611 049 € 381 279 € 519 263 € 161 877 € 38 250 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
324 555 € 456 246 € 338 878 € 476 672 € 114 878 € 16 618 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
324 555€ 456 246€ 338 878€ 476 672€ 114 878€ 16 618€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
107 640€ 120 640€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
50€ 5 236€ 2 307€ 2 302€ 335€ 5 209€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
41€ 1 693€ 1 544€ 1 560€ 226€ 1 232€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 880€ 27 234€ 6 842€ 4 979€ 39 105€ 15 191€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
31 708€ 33 750€ 7 333€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 489 € 3 845 € 197 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 489€ 3 845€ 197€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
336 796€ 79 636€ 500 809€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
260 040€ 125 540€ 139 290€ 155 290€