Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BBC DOMY, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.02.2014
31.12.2014
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 909 793€ 3 243 377€ 1 536 361€ 2 212 107€ 1 199 717€ 428 391€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
3 203 808 € 3 228 105 € 2 025 369 € 2 216 597 € 1 238 115 € 454 436 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 000€ 203 400€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
134 354€ 502 654€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 775 439€ 2 740 722€ 1 536 362€ 2 212 107€ 1 199 716€ 428 391€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
216 859€ -578 741€ 467 920€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
55 716€ 354 648€ 12 534€ 4 227€ 29 598€ 26 045€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 440€ 5 422€ 8 553€ 263€ 8 801€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 167 738 € 3 198 348 € 2 012 424 € 2 206 733 € 1 230 622 € 452 803 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 000€ 201 322€ 25 124€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 246 446€ 988 368€ 708 616€ 899 708€ 498 785€ 174 828€
14
D.
Služby
1 736 748€ 1 627 379€ 1 162 558€ 1 248 867€ 689 494€ 220 293€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
73 315 € 56 066 € 56 668 € 31 476 € 7 556 € 31 260 €
16
E.1.
Mzdové náklady
53 093€ 40 520€ 41 219€ 23 059€ 5 452€ 22 650€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 687€ 14 262€ 14 437€ 7 551€ 1 616€ 7 868€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 535€ 1 284€ 1 012€ 866€ 488€ 742€
20
F.
Dane a poplatky
6 289€ 2 118€ 1 373€ 1 052€ 568€ 1 197€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 600€ 30 812€ 27 882€ 16 983€ 11 547€ 8 328€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 600€ 30 812€ 27 882€ 16 983€ 11 547€ 8 328€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 478€ 283 968€ 24 679€ 2 917€ 20 955€ 14 638€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 862€ 8 315€ 5 524€ 5 730€ 1 717€ 2 259€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
36 070 € 29 757 € 12 945 € 9 864 € 7 493 € 1 633 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
143 458 € 50 966 € 107 984 € 63 532 € 11 437 € 33 270 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 756 € 1 € 1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10 756€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
16 238 € 17 745 € 20 535 € 6 087 € 1 684 € 1 433 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 438 € 15 751 € 18 167 € 2 324 € 1 345 € 1 353 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 438€ 15 751€ 18 167€ 2 324€ 1 345€ 1 353€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 800€ 1 994€ 2 368€ 3 763€ 339€ 80€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-16 238 € -17 745 € -9 779 € -6 086 € -1 684 € -1 432 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
19 832 € 12 012 € 3 166 € 3 778 € 5 809 € 201 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 441 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 44 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 441€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 44€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
16 952 € 9 571 € 286 € 898 € 2 929 € 157 €