Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROMI Automation, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
330 303 € 295 219 € 253 346 € 370 557 € 372 283 € 350 968 € 84 389 € 40 387 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
11 232€ 5 614€ 67 986€ 93 471€ 87 298€ 31 453€ 33 004€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
319 071€ 289 605€ 185 360€ 276 936€ 284 085€ 319 515€ 51 385€ 40 387€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
150€ 900€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
339 368 € 236 779 € 237 709 € 361 692 € 374 946 € 274 623 € 94 130 € 54 247 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 639€ 34 603€ 37 290€ 40 615€ 24 036€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
138 976€ 57 307€ 70 230€ 106 967€ 91 822€ 169 823€ 37 822€ 39 516€
11
C.
Služby
140 848€ 107 403€ 59 838€ 136 789€ 180 613€ 70 495€ 16 252€ 4 066€
12
D.
Osobné náklady
44 409€ 36 537€ 34 750€ 38 307€ 35 890€ 27 312€ 13 207€ 9 250€
13
E.
Dane a poplatky
769€ 951€ 730€ 791€ 894€ 366€ 269€ 155€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 115€ 30 672€ 31 781€ 33 032€ 24 216€ 5 944€ 2 361€ 1 250€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
1 374€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 238€ 3 909€ 5 777€ 8 516€ 896€ 683€ 183€ 10€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-9 065 € 58 440 € 15 637 € 8 865 € -2 663 € 76 345 € -9 741 € -13 860 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
48 840 € 130 509 € 88 675 € 89 361 € 58 333 € 110 650 € 6 279 € -3 195 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 6 € 5 € 76 € 2 113 € 2 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
3€ 5€ 2€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
2€ 6€ 63€ 2 108€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 10€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 500 € 2 952 € 5 067 € 8 283 € 10 623 € 4 718 € 4 859 € 97 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
803€ 1 791€ 4 106€ 7 266€ 4 610€ 2 757€ 1 872€
32
N.
Kurzové straty
131€ 442€ 103€ 210€ 1 737€ 534€ 50€ 16€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
566€ 719€ 858€ 807€ 4 276€ 1 427€ 2 937€ 81€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 500 € -2 950 € -5 061 € -8 278 € -10 547 € -2 605 € -4 857 € -96 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-10 565 € 55 490 € 10 576 € 587 € -13 210 € 73 740 € -14 598 € -13 956 €
36
P.
Daň z príjmov
304€ 13 415€ 3 484€ 960€ 4 130€ 14 160€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-10 869 € 42 075 € 7 092 € -373 € -17 340 € 59 580 € -15 558 € -13 956 €