Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 867 € 25 841 € 20 459 € 18 492 € 18 836 € 8 530 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 800 € 3 850 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
2 800 € 3 850 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 800€ 3 850€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
23 067 € 21 991 € 20 459 € 18 492 € 18 836 € 8 530 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
20 080 € 7 544 € 7 714 € 8 083 € 7 049 € 4 380 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
10 070 € 7 440 € 7 610 € 8 083 € 7 049 € 4 380 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
10 070€ 7 440€ 7 610€ 8 083€ 7 049€ 4 380€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
10 010€ 104€ 104€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
2 987 € 14 447 € 12 745 € 10 409 € 11 787 € 4 150 €
072
B.V.1.
Peniaze
655€ 13 073€ 3 849€ 8 515€ 7 831€ 145€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 332€ 1 374€ 8 896€ 1 894€ 3 956€ 4 005€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 867 € 25 841 € 20 459 € 18 492 € 18 836 € 8 530 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 579 € 20 063 € 17 139 € 15 467 € 13 756 € 5 339 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
523 € 523 € 523 € 438 € 17 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
523€ 523€ 523€ 438€ 17€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
14 540 € 11 616 € 9 944 € 8 318 € 322 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 540€ 11 616€ 9 944€ 8 318€ 322€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
516 € 2 924 € 1 672 € 1 711 € 8 417 € 339 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 288 € 5 778 € 3 320 € 3 025 € 5 080 € 3 191 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
5 288 € 5 778 € 3 320 € 3 025 € 5 080 € 3 191 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
2 245 € 2 245 € 2 474 € 2 198 € 22 € 350 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 245€ 2 245€ 2 474€ 2 198€ 22€ 350€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 562€ 2 668€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 216€ 1 504€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
933€ 898€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
894€ 1 131€ 846€ 827€ 2 496€ 173€