Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.05.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
81 077 € 67 677 € 45 235 € 27 521 € 25 926 € 6 047 € 4 953 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
550 € 1 150 € 1 750 € 2 350 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
550 € 1 150 € 1 750 € 2 350 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
81 077 € 67 127 € 44 085 € 25 771 € 23 576 € 6 047 € 4 947 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 258 € 433 € 506 € 190 € 3 507 € 19 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 879 € 45 € 435 € 150 € 1 536 € 19 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 476 € 1 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
903 € 388 € 70 € 40 € 1 971 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
76 819 € 66 694 € 43 579 € 25 581 € 20 069 € 6 028 € 4 947 €
056
B.IV.1
Peniaze
76 819 € 66 694 € 43 579 € 25 581 € 20 069 € 5 998 € 4 858 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
30 € 89 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
81 077 € 67 677 € 45 235 € 27 521 € 25 926 € 6 047 € 4 953 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
74 337 € 64 216 € 41 186 € 22 611 € 7 404 € 5 489 € 4 480 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 96 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
40 141 € 35 686 € 17 111 € 2 308 € 490 € -520 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-520 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
28 696 € 23 030 € 18 575 € 15 207 € 1 914 € 1 009 € -520 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 740 € 3 461 € 4 049 € 4 910 € 18 522 € 558 € 473 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
87 € 388 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
87 € 388 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 € 3 € 1 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 € 1 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 653 € 3 461 € 4 049 € 4 910 € 18 517 € 555 € 84 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 231 € 1 806 € 1 794 € 241 € 79 € 5 € 30 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
654 € 83 € 87 € 42 € 17 847 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
33 € 31 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
834 € 33 € 19 € 17 € 50 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 € 18 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 934 € 1 539 € 2 149 € 4 610 € 541 € 499 € 5 €