Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
81 077 € 67 677 € 45 235 € 27 521 € 25 926 € 6 047 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
550 € 1 150 € 1 750 € 2 350 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
550€ 1 150€ 1 750€ 2 350€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
81 077 € 67 127 € 44 085 € 25 771 € 23 576 € 6 047 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 258 € 433 € 506 € 190 € 3 507 € 19 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 879€ 45€ 435€ 150€ 1 536€ 19€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 476€ 1€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
903€ 388€ 70€ 40€ 1 971€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
76 819 € 66 694 € 43 579 € 25 581 € 20 069 € 6 028 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
76 819€ 66 694€ 43 579€ 25 581€ 20 069€ 6 028€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
81 077 € 67 677 € 45 235 € 27 521 € 25 926 € 6 047 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
74 337 € 64 216 € 41 186 € 22 611 € 7 404 € 5 489 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 96€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
40 141€ 35 686€ 17 111€ 2 308€ 490€ -520€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
28 696 € 23 030 € 18 575 € 15 207 € 1 914 € 1 009 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
6 740 € 3 461 € 4 049 € 4 910 € 18 522 € 558 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
5€ 3€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
6 653 € 3 461 € 4 049 € 4 910 € 18 517 € 555 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 231€ 1 806€ 1 794€ 241€ 79€ 5€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
834€ 33€ 19€ 17€ 50€ 18€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 934€ 1 539€ 2 149€ 4 610€ 541€ 499€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
654€ 83€ 87€ 42€ 17 847€ 33€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
87€