Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.06.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
50 255 632 € 531 294 € 40 220 331 € 36 688 613 € 45 845 453 € 15 796 926 € 19 286 259 € 11 099 851 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 869 687 € 531 294 € 714 757 € 716 091 € 318 491 € 58 807 € 3 027 € 4 101 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
31 181 € 3 847 € 9 910 € 7 176 € 9 154 € 722 €
005
A.I.2
Software
4 486€ 3 847€ 9 910€ 7 176€ 9 154€ 722€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
26 695€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
738 506 € 527 447 € 704 847 € 708 915 € 309 337 € 58 085 € 3 027 € 4 101 €
013
A.II.2
Stavby
11 706€ 39 803€ 38 443€ 50 342€ 63 220€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
527 532€ 316 580€ 413 143€ 420 942€ 227 491€ 58 085€ 3 027€ 4 101€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
199 268€ 171 064€ 252 157€ 237 631€ 18 626€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 104€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 100 000 €
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
1 100 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
48 359 454 € 39 483 310 € 35 963 438 € 45 509 664 € 15 686 074 € 19 250 800 € 11 079 749 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 723 940 € 2 202 029 € 1 904 776 € 1 107 821 € 662 604 € 1 773 870 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 723 940€ 2 202 029€ 1 904 776€ 1 107 821€ 662 604€ 1 773 870€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 061 905 € 716 179 € 743 086 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 061 905€ 716 179€ 743 086€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
44 462 238 € 14 127 798 € 12 895 325 € 27 768 581 € 4 627 835 € 9 638 913 € 5 185 007 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 523 802 € 12 670 189 € 12 312 478 € 27 719 578 € 4 357 446 € 9 638 098 € 5 185 007 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
20 038 644€ 11 821 140€ 11 617 266€ 27 430 596€ 4 357 446€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 485 158€ 849 049€ 695 212€ 288 982€ 9 638 098€ 5 185 007€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
20 897 996€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 018€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 454 951€ 536 080€ 248 257€ 815€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
31 422€ 2 658€ 46 767€ 49 003€ 22 132€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
111 371 € 22 437 304 € 20 420 251 € 16 633 262 € 10 395 635 € 7 838 017 € 5 894 742 €
072
B.V.1.
Peniaze
47€ 3 187€
073
B.V.2.
Účty v bankách
111 371€ 22 437 257€ 20 417 064€ 16 633 262€ 10 395 635€ 7 838 017€ 5 894 742€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
26 491 € 22 264 € 9 084 € 17 298 € 52 045 € 32 432 € 16 001 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 491€ 22 264€ 9 084€ 17 298€ 42 031€ 29 210€ 16 001€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 014€ 3 222€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
50 255 632 € 40 411 570 € 40 220 331 € 36 688 613 € 45 845 453 € 15 796 926 € 19 286 259 € 11 099 851 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
21 141 906 € 20 895 248 € 20 630 789 € 20 353 152 € 17 390 640 € 10 601 725 € 6 864 170 € 1 348 814 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 40 941 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 40 941€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
20 312 247 € 20 047 790 € 19 770 151 € 16 783 760 € 10 042 607 € 6 281 170 € 777 873 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 312 247€ 20 047 790€ 19 770 151€ 16 783 760€ 10 042 607€ 6 281 170€ 777 873€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
246 659 € 264 458 € 277 638 € 2 986 392 € 6 765 033 € 3 737 555 € 5 515 356 € 818 814 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 924 444 € 17 936 709 € 19 095 077 € 16 335 461 € 28 454 813 € 5 195 201 € 12 422 089 € 9 751 037 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
55 901 € 45 559 € 32 359 € 16 927 € 7 262 € 744 € 2 455 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
55 901€ 45 559€ 32 359€ 16 927€ 6 144€ 744€ 2 455€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 118€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 995 594 € 13 179 314 € 15 624 144 € 13 015 510 € 28 224 065 € 5 160 862 € 11 599 840 € 9 727 206 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
22 293 028 € 12 638 988 € 15 001 173 € 12 042 831 € 26 489 641 € 5 073 954 € 10 239 988 € 9 448 926 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
884 416€ 240 944€ 759 265€ 939 316€ 1 084 172€ 1 098 299€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
21 408 612€ 12 398 044€ 14 241 908€ 11 103 515€ 25 405 469€ 3 975 655€ 10 239 988€ 9 448 926€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
544€ 424€ 1 925€ 212 150€ 199 294€ 49 046€ 17 973€ 16 889€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
88 573€ 43 488€ 15 769€ 7 644€ 6 183€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
699 529€ 537 609€ 619 150€ 671 956€ 1 491 642€ 22 093€ 1 334 235€ 254 404€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 493€ 2 293€ 1 896€ 804€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 872 949 € 4 711 836 € 3 438 574 € 3 303 024 € 223 486 € 33 595 € 819 794 € 23 831 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
153 003€ 93 747€ 128 615€ 79 554€ 27 270€ 21 595€ 819 794€ 23 224€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 719 946€ 4 618 089€ 3 309 959€ 3 223 470€ 196 216€ 12 000€ 607€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 189 282 € 1 579 613 € 494 465 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 189 282€ 1 579 613€ 494 465€