Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.06.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
121 219 276€ 106 431 581€ 111 725 345€ 137 067 659€ 130 487 251€ 59 725 121€ 89 306 141€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
123 758 504 € 105 136 421 € 112 332 905 € 138 460 109 € 131 082 804 € 58 647 397 € 89 291 414 € 20 557 137 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
121 219 276€ 106 431 581€ 111 725 345€ 137 067 659€ 130 487 251€ 59 725 121€ 87 487 164€ 20 557 087€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 198 267€ -1 676 356€ 297 253€ 796 955€ 445 217€ -1 111 266€ 1 773 870€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
25 712€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
340 961€ 381 196€ 284 595€ 595 495€ 150 336€ 33 542€ 30 380€ 50€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
123 356 173 € 104 715 283 € 111 918 703 € 134 633 823 € 122 264 182 € 53 861 877 € 82 202 025 € 19 488 192 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 051 302€ 2 929 342€ 2 511 946€ 3 569 378€ 2 646 817€ 16 479€ 3 515€ 3 705€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
115 397 065€ 96 788 878€ 104 669 493€ 127 051 316€ 117 693 419€ 53 111 684€ 81 762 794€ 19 274 419€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 186 055 € 4 297 069 € 4 157 631 € 3 206 395 € 1 643 697 € 617 788 € 351 095 € 155 100 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 943 686€ 2 976 345€ 2 883 900€ 2 230 119€ 1 174 780€ 493 363€ 284 200€ 130 509€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
983 960€ 1 033 695€ 989 824€ 769 712€ 314 464€ 95 747€ 63 605€ 24 591€
19
E.4.
Sociálne náklady
258 409€ 287 029€ 283 907€ 206 564€ 154 453€ 28 678€ 3 290€
20
F.
Dane a poplatky
4 647€ 2 866€ 3 516€ 3 522€ 1 812€ 21€ 154€ 82€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
276 429€ 220 187€ 199 868€ 133 008€ 34 871€ 10 384€ 1 074€ 194€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
276 429€ 220 187€ 199 868€ 133 008€ 34 871€ 10 384€ 1 074€ 194€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 996€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
440 675€ 476 941€ 366 253€ 670 204€ 243 566€ 105 521€ 83 393€ 54 692€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
402 331 € 421 138 € 414 202 € 3 826 286 € 8 818 622 € 4 785 520 € 7 089 389 € 1 068 945 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 969 176 € 5 037 005 € 4 841 159 € 7 243 920 € 10 592 232 € 5 485 692 € 7 494 725 € 1 278 963 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
104 243 € 61 672 € 74 930 € 19 939 € 36 625 € 65 505 € 14 727 € 457 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 018 € 25 666 € 47 458 € 9 356 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9 018€ 25 666€ 47 458€ 9 356€
42
XII.
Kurzové zisky
95 225€ 61 672€ 74 930€ 19 939€ 10 959€ 18 047€ 5 371€ 457€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
184 007 € 128 260 € 119 913 € 166 542 € 24 802 € 22 902 € 24 652 € 2 762 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
128 233€ 34 903€ 23 706€ 82 563€ 20 646€ 20 718€ 23 086€ 1 106€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55 774€ 93 357€ 96 207€ 83 979€ 4 156€ 2 184€ 1 566€ 1 656€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-79 764 € -66 588 € -44 983 € -146 603 € 11 823 € 42 603 € -9 925 € -2 305 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
322 567 € 354 550 € 369 219 € 3 679 683 € 8 830 445 € 4 828 123 € 7 079 464 € 1 066 640 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-40 215 € 90 092 € 91 581 € 693 291 € 2 065 412 € 1 090 568 € 1 564 108 € 247 826 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
22 516€ 373 370€ 64 674€ 1 436 009€ 2 064 294€ 1 090 568€ 1 564 108€ 247 826€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-62 731€ -283 278€ 26 907€ -742 718€ 1 118€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
362 782 € 264 458 € 277 638 € 2 986 392 € 6 765 033 € 3 737 555 € 5 515 356 € 818 814 €