Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVÁČ – výroba kačičiek, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
6 244 780 € 114 264 € 72 681 € 96 948 € 61 227 € 51 391 € 36 111 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
244 780€ 771€ 166€ 7 931€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 000 000€ 90 886€ 51 993€ 86 937€ 56 177€ 51 366€ 28 180€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 22 607€ 20 522€ 10 011€ 5 050€ 25€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
6 244 780 € 114 264 € 82 073 € 104 630 € 70 675 € 63 870 € 45 014 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 000 000€ 5 575€ 6 279€ 7 012€ 4 030€ 10 906€ 5 830€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
244 780€ 82 266€ 44 804€ 61 703€ 45 859€ 30 802€ 22 086€
11
C.
Služby
5 000 000€ 2 068€ 1 639€ 1 134€ 4 068€ 8 984€ 10 984€
12
D.
Osobné náklady
11 288€ 13 179€ 20 079€ 10 443€ 13 124€ 6 114€
13
E.
Dane a poplatky
81€ 102€ 60€ 169€ 28€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 10 524€ 10 524€ 3 418€ 1 155€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 2 462€ 5 546€ 11 224€ 4 951€ 26€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
0 € 0 € -9 392 € -7 682 € -9 448 € -12 479 € -8 903 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
0 € 1 748 € -563 € 17 088 € 2 220 € 674 € -2 789 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 21 719 € 39 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
0€ 21 719€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
39€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
11 400 € 178 619 € 499 € 407 € 305 € 159 € 75 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 400€ 178 619€ 499€ 407€ 305€ 159€ 75€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-11 400 € -156 900 € -499 € -407 € -305 € -120 € -75 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-11 400 € -156 900 € -9 891 € -8 089 € -9 753 € -12 599 € -8 978 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-11 400 € -156 900 € -10 851 € -9 049 € -10 713 € -13 559 € -8 978 €