Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
787 624 € 580 885 € 106 170 € 128 151 € 52 380 € 54 979 € 89 672 € 6 272 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
202 233 € 71 787 € 65 516 € 89 278 € 21 620 € 34 592 € 47 562 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
202 233 € 71 787 € 65 516 € 89 278 € 21 620 € 34 592 € 47 562 €
013
A.II.2
Stavby
6 260€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
147 430€ 71 787€ 65 516€ 86 590€ 21 620€ 34 592€ 47 562€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
48 543€ 2 688€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
548 656 € 493 400 € 25 542 € 33 403 € 29 248 € 18 857 € 40 595 € 6 187 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 362 €
035
B.I.1
Materiál
8 362€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
21 609 € 21 609 € 1 896 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
21 609 € 21 609 € 1 896 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
21 609€ 21 609€ 1 896€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
517 106 € 468 737 € 14 500 € 23 945 € 36 415 € 2 050 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
327 752 € 468 737 € 14 500 € 9 770 € 29 400 € 2 050 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
327 752€ 468 737€ 14 500€ 9 770€ 29 400€ 2 050€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
189 354€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 175€ 7 015€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 579 € 3 054 € 9 146 € 9 458 € 29 248 € 18 857 € 4 180 € 4 137 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 579€ 3 054€ 13€ 814€ 5 177€ 5 944€ 758€ 2 229€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 133€ 8 644€ 24 071€ 12 913€ 3 422€ 1 908€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
36 735 € 15 698 € 15 112 € 5 470 € 1 512 € 1 530 € 1 515 € 85 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
830€ 749€ 1 525€ 2 299€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 802€ 14 949€ 13 587€ 3 171€ 1 512€ 1 530€ 1 515€ 85€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
103€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
787 624 € 580 885 € 106 170 € 128 151 € 52 380 € 54 979 € 89 672 € 6 272 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
404 471 € 75 540 € 22 483 € 10 209 € 10 107 € 6 004 € 8 142 € 3 951 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
501 € 501 € 420 € 416 € 210 € 210 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
501€ 501€ 420€ 416€ 210€ 210€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 691 € 16 983 € 4 788 € 4 691 € 794 € 2 933 € -1 048 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 691€ 16 983€ 4 788€ 4 691€ 794€ 2 933€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 048€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
394 279 € 53 056 € 12 275 € 102 € 4 103 € -2 139 € 4 190 € -1 049 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
383 153 € 505 345 € 83 687 € 117 942 € 42 273 € 48 975 € 81 530 € 2 321 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
406 € 220 € 1 015 € 2 074 € 522 € 16 € 36 € 4 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
775 € 1 550 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
775€ 1 550€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
406€ 220€ 240€ 524€ 522€ 16€ 36€ 4€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
139 477 € 234 220 € 82 272 € 115 468 € 39 949 € 44 861 € 78 604 € 2 317 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 823 € 199 539 € 2 858 € 5 043 € 5 069 € 12 709 € 3 026 € 1 837 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 823€ 199 539€ 2 858€ 5 043€ 5 069€ 12 709€ 3 026€ 1 837€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 066€ 8 526€ 35 693€ 38 970€ 20 693€ 25 015€ 69 979€ 307€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 260€ 4 911€ 2 046€ 2 084€ 2 124€ 2 125€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 661€ 6 007€ 2 043€ 3 884€ 3 991€ 1 621€ 1 646€ 173€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
111 667€ 15 228€ 10 475€ 5 168€ 8 112€ 3 392€ 1 828€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9€ 31 203€ 60 357€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 000 € 1 700 € 400 € 400 € 1 802 € 4 098 € 2 890 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 402€ 3 698€ 2 890€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€ 1 700€ 400€ 400€ 400€ 400€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
241 270€ 269 205€