Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 723 912€ 9 284 567€ 193 030€ 133 323€ 235 932€ 113 000€ 285 854€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 743 073 € 9 285 855 € 193 030 € 158 323 € 235 933 € 121 232 € 285 854 € 6 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 563 913€ 9 210 430€
05
III.
Tržby z predaja služieb
160 000€ 74 137€ 193 030€ 133 323€ 235 933€ 113 000€ 285 854€ 6 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
19 160€ 25 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 288€ 8 232€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 215 464 € 9 214 745 € 173 420 € 155 617 € 229 518 € 122 326 € 280 292 € 7 048 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 724 377€ 8 865 445€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
28 220€ 17 265€ 5 630€ 2 468€ 2 696€ 5 917€ 7 156€ 2 074€
14
D.
Služby
146 997€ 103 158€ 16 021€ 13 948€ 27 861€ 44 174€ 209 927€ 4 004€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
216 261 € 192 559 € 123 810 € 108 886 € 179 487 € 57 130 € 58 091 € 964 €
16
E.1.
Mzdové náklady
152 936€ 136 957€ 90 419€ 76 779€ 143 585€ 41 738€ 42 219€ 710€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
58 304€ 53 134€ 31 803€ 30 663€ 34 113€ 14 273€ 14 850€ 250€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 021€ 2 468€ 1 588€ 1 444€ 1 789€ 1 119€ 1 022€ 4€
20
F.
Dane a poplatky
547€ 266€ 468€ 182€ 137€ 135€ 140€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
51 267€ 29 973€ 23 763€ 15 501€ 12 972€ 12 972€ 4 324€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51 267€ 29 973€ 23 763€ 15 501€ 12 972€ 12 972€ 4 324€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 653€ 11 891€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 142€ 6 079€ 3 728€ 2 741€ 6 365€ 1 998€ 654€ 6€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
527 609 € 71 110 € 19 610 € 2 706 € 6 415 € -1 094 € 5 562 € -1 048 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
824 319 € 298 699 € 171 379 € 116 907 € 205 376 € 62 909 € 68 771 € -78 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 354 € 2 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 354 € 2 000 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 354€ 2 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
20 849 € 5 399 € 3 012 € 891 € 123 € 85 € 95 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 089 € 1 444 € 2 927 € 805 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 089€ 1 444€ 2 927€ 805€
52
O.
Kurzové straty
12 963€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 797€ 3 955€ 85€ 86€ 123€ 85€ 95€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 495 € -3 399 € -3 012 € -891 € -123 € -85 € -95 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
508 114 € 67 711 € 16 598 € 1 815 € 6 292 € -1 179 € 5 467 € -1 048 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
113 835 € 14 655 € 4 323 € 1 713 € 2 189 € 960 € 1 277 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
113 835€ 14 655€ 4 323€ 1 713€ 2 189€ 960€ 1 277€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
394 279 € 53 056 € 12 275 € 102 € 4 103 € -2 139 € 4 190 € -1 048 €