Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
39 960 € 24 109 € 37 737 € 47 242 € 70 666 € 36 582 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 000 € 12 614 € 17 341 € 30 818 € 44 295 € 22 200 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
20 000 € 12 614 € 17 341 € 30 818 € 44 295 € 22 200 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 250 € 12 614 € 17 341 € 30 818 € 44 295 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 750 € 22 200 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 905 € 11 495 € 19 799 € 14 932 € 23 983 € 13 443 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 879 € 5 880 € 4 269 € 6 803 € 12 173 € 11 742 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 387 € 5 559 € 4 269 € 6 803 € 12 203 € 11 742 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
392 € 271 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
100 € 50 € -30 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 026 € 5 615 € 15 530 € 8 129 € 11 810 € 1 701 €
056
B.IV.1
Peniaze
657 € 2 200 € 1 181 € 1 331 € 242 € 708 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 369 € 3 415 € 14 349 € 6 798 € 11 568 € 993 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
55 € 597 € 1 492 € 2 388 € 939 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
597 € 1 492 € 2 388 € 939 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
55 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
39 960 € 24 109 € 37 737 € 47 242 € 70 666 € 36 582 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-9 381 € -18 756 € -6 283 € -826 € 28 123 € 34 575 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
19 340 € 18 340 € 14 000 € 14 000 € 31 000 € 31 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
19 340 € 18 340 € 14 000 € 14 000 € 31 000 € 31 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-38 104 € -21 683 € -16 226 € -4 277 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-38 104 € -21 683 € -16 226 € -4 277 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 983 € -16 813 € -5 457 € -11 949 € -4 277 € 3 575 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
49 341 € 42 865 € 44 020 € 48 068 € 42 543 € 2 007 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
325 € 232 € 159 € 121 € 54 € 18 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
325 € 232 € 159 € 121 € 54 € 18 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
38 152 € 33 593 € 26 598 € 32 554 € 11 926 € 1 989 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 114 € 11 218 € 9 335 € 9 218 € 9 431 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
18 676 € 18 676 € 16 176 € 22 175 € 2 176 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 628 € 992 € 547 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
914 € 562 € 323 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
767 € 2 145 € 1 087 € 1 161 € 319 € 1 119 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
53 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
7 325 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 864 € 9 040 € 17 263 € 15 393 € 23 238 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 864 € 9 040 € 17 263 € 15 393 € 23 238 €