Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
04
II.
Výroba
[05+06+07]
85 361 € 61 671 € 53 016 € 80 521 € 76 010 € 17 449 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
85 361 € 61 671 € 53 016 € 80 521 € 76 010 € 17 449 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
44 333 € 41 417 € 29 324 € 56 965 € 56 132 € 7 721 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
35 629 € 25 450 € 20 839 € 52 086 € 45 036 € 939 €
10
B.2
Služby
8 704 € 15 967 € 8 485 € 4 879 € 11 096 € 6 782 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
41 028 € 20 254 € 23 692 € 23 556 € 19 878 € 9 728 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
24 497 € 20 332 € 11 633 € 18 826 € 15 266 € 6 024 €
13
C.1
Mzdové náklady
17 180 € 14 294 € 8 773 € 13 770 € 10 626 € 4 406 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 036 € 4 984 € 2 818 € 4 023 € 3 623 € 1 550 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 281 € 1 054 € 42 € 1 033 € 1 017 € 68 €
17
D
Dane a poplatky
1 358 € 1 090 € 1 933 € 433 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 364 € 14 727 € 13 477 € 13 477 € 9 609 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 500 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
524 € 1 491 € 278 € 2 387 € 939 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 € 10 € 2 605 € 895 € 939 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 300 € -14 414 € -3 456 € -9 797 € -3 549 € 4 643 €
39
N
Nákladové úroky
1 027 € 1 081 € 821 €
41
O
Kurzové straty
8 € 10 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
290 € 358 € 220 € 224 € 718 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 317 € -1 439 € -1 041 € -232 € -728 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 983 € -15 853 € -4 497 € -10 029 € -4 277 € 4 643 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 1 920 € 1 068 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 960 € 1 920 € 1 068 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 983 € -16 813 € -5 457 € -11 949 € -4 277 € 3 575 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 983 € -15 853 € -4 497 € -10 029 € -4 277 € 4 643 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 983 € -16 813 € -5 457 € -11 949 € -4 277 € 3 575 €