Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPP Infrastructure, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
30.09.2018
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
30.06.2017
29.09.2017
30.06.2016
01.07.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.01.2014
30.06.2014
01.07.2013
31.12.2013
01.07.2012
31.12.2012
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
91 637 € 17 445 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21€
10
B.2
Služby
91 637€ 17 424€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-91 637 € -17 445 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 000 000 € 1 000 000 € 0 € 1 000 000 € 1 000 000 € 52 210 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 442€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
36 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 742€
16
C.4
Sociálne náklady
26€
17
D
Dane a poplatky
16 492€ 921€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 1 185€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 000 000 € -1 000 000 € 0 € -1 000 000 € -1 000 000 € -161 524 € -18 366 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
609 000 000 € 1 009 000 000 € 646 000 000 € 154 000 000 € 672 000 000 € 838 707 034 € 8 969 288 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 812 608 993€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
31 796€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
609 000 000€ 1 009 000 000€ 646 000 000€ 154 000 000€ 672 000 000€ 26 066 245€ 8 969 288€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 3 000 000€ 4 000 000€ 155 308€
39
N
Nákladové úroky
1 000 000€ 2 000 000€ 1 000 000€ 2 000 000€ 9 000 000€ 25 088 716€ 8 712 694€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 1 000 000€ 0€ 1 640€ 72€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
608 000 000 € 1 006 000 000 € 645 000 000 € 155 000 000 € 667 000 000 € 813 771 986 € 256 522 € 0 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
607 000 000 € 1 005 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 813 610 462 € 238 156 € 0 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 213 591 € 54 776 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
213 591€ 54 776€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
607 000 000 € 1 005 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 813 396 871 € 183 380 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
607 000 000 € 1 005 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 813 610 462 € 238 156 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
607 000 000 € 1 005 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 813 396 871 € 183 380 € 0 €