Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Penzión u Davida, s. r. o. „v likvidácii“

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.01.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
415 213 € 419 756 € 417 057 € 394 675 € 334 091 € 553 653 € 591 609 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
170 760 € 170 760 € 196 117 € 233 097 € 274 415 € 326 621 € 423 599 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
170 760 € 170 760 € 196 117 € 233 097 € 274 415 € 326 621 € 423 599 €
012
A.II.1
Pozemky
170 760 € 170 760 € 194 080 € 222 247 € 253 765 € 291 073 €
013
A.II.2
Stavby
322 313 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 037 € 9 200 € 20 650 € 35 548 € 101 286 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 650 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
244 453 € 248 996 € 220 940 € 161 578 € 59 676 € 227 032 € 159 219 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
17 310 € 24 327 € 22 939 € 8 589 € 17 990 €
032
B.I.1
Materiál
15 150 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 730 €
034
B.I.3
Výrobky
110 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 372 € 8 358 € 6 245 € 28 818 € 10 897 € 3 210 € -1 374 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
516 € 1 513 € 23 447 € 2 866 € 4 638 € 3 252 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
400 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
4 456 € 4 358 € 47 € 275 € 52 € 282 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
74 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
400 € 4 000 € 4 685 € 5 096 € 7 979 € -1 710 € -5 100 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
239 081 € 240 638 € 197 385 € 108 433 € 25 840 € 215 233 € 142 603 €
056
B.IV.1
Peniaze
239 081 € 240 638 € 197 385 € 108 433 € 25 840 € 215 233 € 130 495 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
12 108 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 791 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 791 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
415 213 € 419 756 € 417 057 € 394 675 € 334 091 € 553 653 € 591 609 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-357 720 € -357 257 € -335 288 € -385 030 € -427 207 € -464 645 € -460 180 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-362 257 € -340 288 € -389 071 € -432 206 € -469 645 € -465 179 € -393 251 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-393 251 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-463 € -21 969 € 48 783 € 42 176 € 37 438 € -4 466 € -71 929 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
772 933 € 777 013 € 752 345 € 779 705 € 761 298 € 1 018 298 € 1 051 789 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
500 € 3 433 € 2 136 € 1 894 € 3 172 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500 € 3 433 € 2 136 € 1 894 € 3 172 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
771 049 € 765 849 € 705 858 € 700 725 € 683 229 € 952 269 € 988 536 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
935 489 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
869 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
52 178 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 884 € 10 664 € 43 054 € 76 844 € 78 069 € 64 135 € 60 081 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 398 € 10 238 € 13 329 € 34 120 € 41 832 € 40 018 € 33 221 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 071 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
486 € 426 € 915 € 13 648 € 13 750 € 1 051 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
826 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 672 € 5 434 € 4 954 € 4 419 € 3 557 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 643 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
23 138 € 23 642 € 17 533 € 18 647 € 16 515 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
248 €