Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Penzión u Davida, s. r. o. „v likvidácii“

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.01.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
415 213 € 419 756 € 417 057 € 394 675 € 334 091 € 553 653 € 591 609 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
170 760 € 170 760 € 196 117 € 233 097 € 274 415 € 326 621 € 423 599 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
170 760 € 170 760 € 196 117 € 233 097 € 274 415 € 326 621 € 423 599 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
170 760 € 170 760 € 194 080 € 222 247 € 253 765 € 291 073 € 322 313 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 037 € 9 200 € 20 650 € 35 548 € 101 286 €
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 650 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
244 453 € 248 996 € 220 940 € 161 578 € 59 676 € 227 032 € 168 010 €
015
B.I.
Zásoby
17 310 € 24 327 € 22 939 € 8 589 € 17 990 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 372 € 8 358 € 6 245 € 28 818 € 10 897 € 3 210 € 7 416 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
516 € 1 513 € 23 447 € 2 866 € 4 638 € 3 251 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 456 € 4 358 € 47 € 275 € 52 € 282 € 74 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
400 € 4 000 € 4 685 € 5 096 € 7 979 € -1 710 € 4 091 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
239 081 € 240 638 € 197 385 € 108 433 € 25 840 € 215 233 € 142 604 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
239 081 € 240 638 € 197 385 € 108 433 € 25 840 € 215 233 € 142 604 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
415 213 € 419 756 € 417 057 € 394 675 € 334 091 € 553 653 € 591 609 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-357 720 € -357 257 € -335 288 € -385 030 € -427 207 € -464 645 € -460 178 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-362 257 € -340 288 € -389 071 € -432 206 € -469 645 € -465 179 € -393 251 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-463 € -21 969 € 48 783 € 42 176 € 37 438 € -4 466 € -71 927 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
772 933 € 777 013 € 752 345 € 779 705 € 761 298 € 1 018 298 € 1 051 787 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
771 049 € 765 849 € 705 858 € 700 725 € 683 229 € 952 269 € 988 536 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
1 884 € 10 664 € 43 054 € 76 844 € 78 069 € 64 135 € 60 079 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 398 € 10 238 € 13 329 € 34 120 € 41 832 € 40 018 € 37 292 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 672 € 5 434 € 4 954 € 4 419 € 5 199 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
23 138 € 23 642 € 17 533 € 18 647 € 16 515 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
486 € 426 € 915 € 13 648 € 13 750 € 1 051 € 1 073 €
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
500 € 3 433 € 2 136 € 1 894 € 3 172 €