Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Penzión u Davida, s. r. o. „v likvidácii“

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.01.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
203 852 € 324 074 € 347 383 € 339 976 € 392 084 € 389 455 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
202 923€ 321 389€ 344 192€ 336 398€ 390 690€ 388 728€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
929€ 2 685€ 3 191€ 3 578€ 1 394€ 727€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
-4 € 158 333 € 208 790 € 205 114 € 190 146 € 238 543 € 273 426 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15€ 89 372€ 132 642€ 125 111€ 115 500€ 166 096€ 169 560€
10
B.2
Služby
-19€ 68 961€ 76 148€ 80 003€ 74 646€ 72 447€ 103 866€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 € 45 519 € 115 284 € 142 269 € 149 830 € 153 541 € 116 029 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
42 505 € 54 350 € 56 779 € 51 678 € 51 470 € 52 972 €
13
C.1
Mzdové náklady
38 973€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 716€
16
C.4
Sociálne náklady
283€
17
D
Dane a poplatky
82€ 34€ 44€ 426€ 124€ 298€ 401€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 357€ 36 980€ 42 968€ 52 206€ 96 978€ 114 532€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19 382€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
141€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
45€ 21 094€ 38 292€ 846€ 2 420€ 5 601€ 1 192€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
430€ 19 197€ 4 032€ 8 792€ 4 950€ 8 908€ 8 815€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-463 € -20 607 € 58 094 € 53 400 € 43 088 € 1 231 € -59 640 €
39
N
Nákladové úroky
17€ 29€ 32€ 98€
40
XI.
Kurzové zisky
9€
41
O
Kurzové straty
26€ 15€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 362€ 1 934€ 7 155€ 4 635€ 4 690€ 6 364€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 362 € -1 934 € -7 172 € -4 690 € -4 737 € -6 453 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-463 € -21 969 € 56 160 € 46 228 € 38 398 € -3 506 € -66 093 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 377 € 4 052 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 377€ 4 052€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-463 € -21 969 € 48 783 € 42 176 € 37 438 € -4 466 € -66 093 €
53
T
Mimoriadne náklady
5 836€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-5 836 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-5 836 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-463 € -21 969 € 56 160 € 46 228 € 38 398 € -3 506 € -71 929 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-463 € -21 969 € 48 783 € 42 176 € 37 438 € -4 466 € -71 929 €