Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Penzión u Davida, s. r. o. „v likvidácii“

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.01.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
203 852 € 324 074 € 347 383 € 339 976 € 392 084 € 389 455 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
202 923 € 321 389 € 344 192 € 336 398 € 390 690 € 388 728 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
929 € 2 685 € 3 191 € 3 578 € 1 394 € 727 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
-4 € 158 333 € 208 790 € 205 114 € 190 146 € 238 543 € 273 426 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 € 89 372 € 132 642 € 125 111 € 115 500 € 166 096 € 169 560 €
10
B.2
Služby
-19 € 68 961 € 76 148 € 80 003 € 74 646 € 72 447 € 103 866 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 € 45 519 € 115 284 € 142 269 € 149 830 € 153 541 € 116 029 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
42 505 € 54 350 € 56 779 € 51 678 € 51 470 € 52 972 €
13
C.1
Mzdové náklady
38 973 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 716 €
16
C.4
Sociálne náklady
283 €
17
D
Dane a poplatky
82 € 34 € 44 € 426 € 124 € 298 € 401 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 357 € 36 980 € 42 968 € 52 206 € 96 978 € 114 532 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19 382 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
141 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
45 € 21 094 € 38 292 € 846 € 2 420 € 5 601 € 1 192 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
430 € 19 197 € 4 032 € 8 792 € 4 950 € 8 908 € 8 815 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-463 € -20 607 € 58 094 € 53 400 € 43 088 € 1 231 € -59 640 €
39
N
Nákladové úroky
17 € 29 € 32 € 98 €
40
XI.
Kurzové zisky
9 €
41
O
Kurzové straty
26 € 15 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 362 € 1 934 € 7 155 € 4 635 € 4 690 € 6 364 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 362 € -1 934 € -7 172 € -4 690 € -4 737 € -6 453 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-463 € -21 969 € 56 160 € 46 228 € 38 398 € -3 506 € -66 093 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 377 € 4 052 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 377 € 4 052 € 960 € 960 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-463 € -21 969 € 48 783 € 42 176 € 37 438 € -4 466 € -66 093 €
53
T
Mimoriadne náklady
5 836 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-5 836 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-5 836 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-463 € -21 969 € 56 160 € 46 228 € 38 398 € -3 506 € -71 929 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-463 € -21 969 € 48 783 € 42 176 € 37 438 € -4 466 € -71 929 €