Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gestamp Finance Slovakia s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
08.12.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 240 298 234 € 1 188 222 145 € 949 959 451 € 659 839 587 € 587 666 622 € 218 191 161 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
68 236 106 € 67 201 186 € 56 116 340 € 29 144 994 € 2 979 994 € 2 984 819 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
68 236 106 € 67 201 186 € 56 116 340 € 29 144 994 € 2 979 994 € 2 984 819 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
68 234 106€ 67 199 186€ 56 114 340€ 29 142 994€ 2 977 994€ 2 977 994€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 6 825€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 172 062 128 € 1 121 020 959 € 893 843 111 € 630 694 593 € 584 686 628 € 215 206 342 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 172 062 048 € 1 121 020 959 € 893 835 988 € 630 688 528 € 584 682 189 € 3 188 825 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 13 185€ 0€ 3 188 825€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 171 868 061€ 1 120 917 386€ 893 781 646€ 628 150 024€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
584 682 189€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
190 750€ 102 781€ 39 054€ 2 537 534€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 237€ 792€ 2 103€ 970€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
80 € 7 123 € 6 065 € 4 439 € 212 017 517 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
80€ 7 123€ 6 065€ 4 439€ 5 396€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 212 012 121€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 240 298 234 € 1 188 222 145 € 949 959 451 € 659 839 587 € 587 666 622 € 218 191 161 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
97 884 382 € 90 959 381 € 97 832 790 € 100 367 390 € 109 439 417 € 101 942 668 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 005 000 € 100 005 000 € 100 005 000 € 100 005 000 € 100 005 000 € 100 005 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 005 000€ 100 005 000€ 100 005 000€ 100 005 000€ 100 005 000€ 100 005 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
546 743 € 546 743 € 546 743 € 546 743 € 96 907 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
546 743€ 546 743€ 546 743€ 546 743€ 96 907€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-9 592 362 € -2 721 833 € -184 353 € 340 800 € 340 800 € -475 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
340 800€ 340 800€ 340 800€ 340 800€ 340 800€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 933 162€ -3 062 633€ -525 153€ -475€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 925 001 € -6 870 529 € -2 534 600 € -525 153 € 8 996 710 € 1 938 143 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 142 413 852 € 1 097 262 764 € 852 126 661 € 559 472 197 € 478 227 205 € 116 248 493 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 0 € 0 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
66 000 000 € 66 000 000 € 181 000 000 € 181 000 000 € 115 000 000 € 115 000 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
66 000 000€ 66 000 000€ 181 000 000€ 181 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
115 000 000€ 115 000 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 076 413 852 € 1 031 262 748 € 671 126 661 € 378 472 197 € 363 227 205 € 1 248 493 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 254€ 12 883€ 10 124€ 0€ 0€ 669 567€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 074 925 213€ 1 030 067 338€ 671 116 537€ 378 472 197€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
359 743 427€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 500 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 475 385€ 1 182 527€ 1 983 778€ 578 926€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
16 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
16€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €