Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gestamp Finance Slovakia s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
08.12.2011
31.12.2011
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
22 474 € 13 562 € 10 267 € 10 563 € 9 501 € 7 599 €
10
B.2
Služby
22 474€ 13 562€ 10 267€ 10 563€ 9 501€ 7 599€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-22 474 € -13 562 € -10 267 € -10 563 € -9 501 € -7 599 €
17
D
Dane a poplatky
1 404€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
90€ 30€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-22 474 € -13 562 € -10 267 € -10 653 € -9 531 € -9 003 €
38
X.
Výnosové úroky
14 204 491€ 14 212 727€ 14 829 646€ 8 864 208€ 17 850 778€ 3 195 650€
39
N
Nákladové úroky
7 292 730€ 13 196 109€ 18 091 908€ 11 556 608€ 8 547 785€ 669 568€
40
XI.
Kurzové zisky
2 693 628€ 737 929€ 2 177 900€ 2 240 782€
41
O
Kurzové straty
6 691 058€ 10€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
9 605 389 € -5 674 440 € -2 524 333 € -514 500 € 11 543 775 € 2 526 072 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 582 915 € -5 688 002 € -2 534 600 € -525 153 € 11 534 244 € 2 517 069 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 657 914 € 1 182 527 € 2 537 534 € 578 926 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 657 914€ 1 182 527€ 2 537 534€ 578 926€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 925 001 € -6 870 529 € -2 534 600 € -525 153 € 8 996 710 € 1 938 143 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 582 915 € -5 688 002 € -2 534 600 € -525 153 € 11 534 244 € 2 517 069 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 925 001 € -6 870 529 € -2 534 600 € -525 153 € 8 996 710 € 1 938 143 €